Pochybné právní zakázky generují další otázky

Pochybné právní zakázky generují další otázky

Ondřej Chrást na zastupitelstvu 25.9.20 interpeloval starostu Koláře, serií otázek na tělo:

Pane starosto, můžete prosím vyvrátit, že mezi externími poskytovateli právních služeb pro Prahu za Vašeho působení v úřadu starosty byl i Váš někdejší zaměstnavatel?

Pane starosto, můžete prosím deklarovat, že šeptanda, která koluje úřadem, tj. že jste byl kdysi finančně zavázán jednomu z externích poskytovatelů právních služeb Praze 6, se nezakládá na pravdě? A tudíž můžete proto prohlásit na svou čest, že od žádného z externích poskytovatelů právních služeb (myšleno v době Vašeho působení ve funkci starosty) jste Vy ani nikdo z Vašich blízkých nepřijal v minulosti žádnou významnější materiální výhodu (např. půjčku, dar apod.)? Tento dotaz pokládám, abych Vám přátelsky podal pomocnou ruku, jelikož podobé klepy Vám nepřináší nic dobrého a je optimální se k nim promptně vyjádřit.

Pane starosto, považujete za vhodné, aby všechny externí právní zakázky byly zveřejňovány v registru smluv, a to i ty dřívější, bez ohledu na hodnotu plnění? Ptám se na vhodnost, ne povinnost. Pokud to za vhodné nepovažujete, argumentujte prosím svůj postoj.

Pane starosto, souhlasíte s názorem, že postupoval-li úředník (zaměstnanec ÚMČ) při své práci nedbale a tím negativně ovlivnil hospodaření s veřejnými prostředky, dá se v podstatě říci, že způsobil škodu, že by se taková věc měla řádně prošetřit a Městská část by eventuálně po úředníkovi měla požadovat náhradu škody či profesně-kárný postih?

Pane starosto, považujete za správné, že byla-li nemovitost ve vlastnictví MČ přidělena úředníkovi za nestandardně výhodných podmínek (jelikož šlo o představitele žádané profese), aby po skončení pracovního poměru úředníka byla nemovitost přepsána na jeho manželku za stejných mimořádně nadstandardních podmínek, byť sama podobně žádané povolání nevykonává, zatímco její manžel - bývalý zaměstnanec úřadu, kterému byl byt původně přidělen - v bytě provozuje advokátní kancelář?

Pane starosto, považujete za přijatelné, pokud MČ objednává externí právní stanoviska přímo u téhož advokáta (např. v případě revize vzorových smluv a vypracování nových vzorových smluv), aby obsahově v podstatě jednotnou zakázku jakoby postupně rozdělila na několik menších objednávek, z nichž u žádné shodou okolností nevzniká povinnost publikace v registru smluv, jelikož relativně těsně nedosahují hranice 50.000 Kč, namísto toho, aby např. dobrovolně transparentně vypsala veřejnou soutěž pro celou zakázku (kam by se dotyčný advokát samozřejmě mohl přihlásit)?

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu