Ulice Šolínova plná života

Ulice Šolínova plná života

Šolínova ulice je nudná spojnice tříd Evropská a Jugoslávských partyzánů. Zastavěná je jen po jedné straně, od domova pro seniory, přes Kloknerův ústav po novou budovu CIRC. Druhá strana ulice je lemována volnou plochou, na jejíž části se konají oblíbené sobotní dejvické farmářské trhy. Co je na této fádní ulici, kam nikdo na procházku nezajde, zajímavého? Ve čtyřech projektech připravovaných v této oblasti zaujímá ulice Šolínova zvláštní postavení, je součástí všech.

Prvním z nich je rekultivace Vítězného náměstí. Tento projekt do Šolínovy odsunuje stání autobusů, což je ta nejméně zářivá budoucnost této ulice. Patrně aspoň její část tomuto údělu neujde.

Další tři záměry jsou ovšem pro dosud nezajímavou a lidmi málo používanou komunikaci nadějí k jejímu oživení a zatraktivnění. Celé rozsáhlé území vysokých škol, výzkumných ústavů a institucí se stalo předmětem projektu Kampus Dejvice. Ulice Šolínova je součástí zájmové lokality, bude vstupní bránou dovnitř kampusu. Cílem projektu je vytvořit kultivovaný společný prostor pro vědecko-vzdělávací, společenské a kulturní dění spojený s příjemnou úpravou zeleně. Rekultivací veřejných ploch dojde k zatraktivnění obrovského prostor v centru Dejvic. Bylo by škoda nechat území s takovým potenciálem ležet mimo zájem sousedních obyvatel. Naopak se přímo nabízí jeho využití nejen studenty a zaměstnanci, ale i veřejností pro rekreaci, odpočinek i vzdělávání a seznamování se s vědeckým pokrokem. Věřím, že domluvou aktérů dojde k přirozenému prostupu kampusu a domova pro seniory, vybízejícímu k míšení života všech generací.

Budovy domova pro seniory rovněž nyní procházejí projektovou přípravou na rekonstrukci tzv. Trojdomí. Vznikne moderní multifunkční zařízení s omezenou lůžkovou částí a prostorami vyčleněnými pro různé typy podpory domácí péče, potkávání se různých generací a možností funkčního začlenění svých uživatelů do živé pulzace svého sousedství. Zrekonstruované objekty mají dovnitř přivést nejen své klienty, ale i veřejnost. Zároveň je v dnešní době nutnost umožnit obyvatelům domova aktivně se účastnit života ve svém okolí.

Poslední vizí, která časem jistě nabude podoby realizace, je dostavba tohoto segmentu Vítězného náměstí. Jedná se o přibližně o plochy, na kterých se konají farmářské trhy. Samotnému záměru dostavby tohoto segmentu nelze nic vytýkat, vychází z původního odkazu architekta Engela. Důležité ale je, s jakou citlivostí a otevřeností projekt přistoupí k podpoře společenského dění v této části Dejvic. Pokud se na nové objekty podíváme objektivem přilehlé ulice, tak partery plné nabídek pro jejich využití veřejností budou nezpochybnitelným přínosem. Přivedou do oblasti nejen své nájemce a jejich klienty, zaměstnance a studenty kampusu, ale mají šanci dotvořit v srdci Dejvic plnohodnotnou ulici, kterou budou lidé rádi procházet. Na projekt vnímající potřeby a kvality veřejného prostoru, který si bude vědom své důležitosti pro dotvoření městského charakteru této části Dejvic, který otevře svůj parter do dostatečně velkorysého prostoru mezi silnicí a svými zdmi a který neopomine architektonické kvality výjimečného genia loci dané lokality, má šanci být chápán a přijímán jako logický prvek dotvářející území.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu