Šatovka budí kontroverze i dnes

Šatovka budí kontroverze i dnes

Článek je naším vyjádřením pro časopis Vaše 6

Je to zhruba rok, co Šatovku opustili squatteři, díky nimž se na tuto chátrající usedlost zaměřila pozornost. Jak to s ní aktuálně vypadá? Pozemek pod usedlostí i s přilehlou zahradou byl Praze 6 svěřen magistrátem za účelem provozování sociálních služeb. Na žádost MČ bylo po letech průtahů a chátrání objektu v územním plánu využití pozemků zahrady změněno na „veřejné vybavení“, čímž MČ podmiňovala rekonstrukci. Podle návrhu na „revitalizaci“, který předložila Rada MČ, mají být nově přistavěny budovy se 40-50 malometrážními byty – tzv. ústupovým bydlením pro až 60 soběstačných seniorů. Tato bohulibá myšlenka bohužel naráží na několik „ale“. Zahrada ale leží v ochranném pásmu přírodní památky, které bylo až do nedávné změny zákona nezastavitelné, a zatím není jasné, je-li nyní taková zástavba legální. Místní obyvatelé se snaží zachovat původní ráz Šáreckého údolí a udržet přírodní památku nezastavěnou; připravují proto podání k soudu. Platný územní plán také umožňuje pouze „veřejné vybavení“. Na takové území lze umístit zdravotní a sociální zařízení, ale tzv. ústupové bydlení není právně zakotveno, takže byť se „sociálním nádechem“ jedná se o bytovou výstavbu, která by do tohoto území umísťována být neměla . Původně zde navíc měly vzniknout i startovní byty, což stále není vyloučeno. Úřad MČ nemá balancovat na hraně kreativního výkladu zákonů. Piráti podporují citlivou opravu a využití Šatovky. Z nad dimenzovaného projektu na hraně zákona, který ukrojí další kus přírodní památky, příliš nadšeni nejsme.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu