Proč chceme víc žen v politice

Proč chceme víc žen v politice

Brzy budeme slavit výročí – ne úplně tak na naší půdě, ale stejně blízko nás a pro nás zásadní. Sto let volebního práva žen v Německu, Polsku a ve Velké Británii. U nás budeme slavit až příští rok. Už můžeme volit, můžeme být dokonce voleny… jako by nám nic nebránilo. Přesto máme pouze 22 % žen v parlamentu (údaj z roku 2017) a asi 27 % (údaje z 2014) žen v zastupitelstvu měst a obcí.

Stejně jako teď, před sto lety řešily sufražetky podobné argumenty - “Žena přece volit nemusí, stejně by volila jako její manžel” nebo třeba “Žena se stará o rodinu a o zázemí, tak to příroda zařídila” nebo třeba “Proč ženy nevolí? Protože prostě každé pohlaví jiné a každého zajímá něco jiného”.

Volební právo žen je pro nás už samozřejmostí. To, aby ženy rozhodovaly o veřejném životě a věcech, které se jich bezprostředně týkají samozřejmostí není. To však znamená, že jediná role, která tu pro ženy zůstává je role těch, které poslouchají nařízení jiných a občas si trochu postěžují.

Nemáme čas. Děti. Práce. Děti. Práce. Uklízet. Manžel. Aspoň trochu kamarádky. Aspoň jednou za týden na cvičení.

Přitom odpovědí na tohle všechno by nemělo být, že se budeme víc snažit, ale že můžeme trochu víc sdílet. Nejen domácnost, ale i rozhodování o věcech, které se nás dotýkají. Pro někoho doprava, pro někoho sociální nebo bezpečnostní politika. Proto je podpora genderově vyvážené politiky dobrá nejen pro ženy, je stejně dobrá i pro muže, kterým umožňuje žít o něco vyváženější život.

Jedna z hlavních potíží aktivistů a aktivistek bojujících za volební právo žen bylo vyrovnat se s tím, že některé ženy nevolily svobodně. Ženy ale nemají být v politice proto, že by byly lepší nebo horší, liberálnější nebo konzervativnější. Prostě jen představují padesát procent občanů, kteří dopady politiky každodenně zažívají. To, aby se politického procesu mohly zúčastnit, je jenom jedna z hlavních demokratických hodnot.

Kromě toho, vyrovnání genderových rozdílů má ohromný ekonomický dopad a podporuje dobré fungování soukromého sektoru i státu. Podle společnosti McKinsey (2015) by snížení genderových nerovností v několika základních oblastech, např. finanční ohodnocení, nastavení zohledňujících zákonů a přístup k službám a ekonomickým příležitostem, by mohlo přispět až 12 bilionů USD do světového HDP. Větší podíl žen ve vedení soukromých společností koreluje s lepší efektivitou v dlouhodobém horizontu a hlavně udržitelností (McKinsey, 2016). Podle OECD (2014) větší podíl žen v politice koreluje s větší důvěrou občanů ve vládu. Větší zastoupení žen v soudnictví zvyšuje kredibilitu soudů (OECD, 2014; Peresie, 2005).

Přesto, se nám zatím moc nedaří. Nerovnosti souvisí s řadou běžných věcí, které by nás někdy ani nenapadlo zpochybňovat. Ve sto nejlepších filmech Hollywoodu roku 2017 hrálo jen 24 % žen. Ženy ve vedoucích pozicích vnímáme jako agresivní ve stejné situaci, kdy bychom muže ohodnotili jako ambiciózní. Když žena zanedbává domácnost, tak nám to vadí, když ji zanedbává muž, předpokládáme, že má moc práce. Podle výzkumů citovaných OECD (2012), trvá asi dva volební mandáty, než si voliči zvykli na ženu v čele komunální politiky.

A co dělají Piráti na Praze 6? Ano, chceme Ondřeje Chrásta za starostu, ale společně s ním chceme i naše další vedoucí zastupitelky – například Janu Kabelovou, Barboru Hrůzovou a Evu Tichou. Nejen, že mají za sebou spoustu dobré práce právě na Praze 6, ale víme, že se na ně budeme moci spolehnout i do budoucna. Pořád nám to ale není dost. Proto, ženy! Přidejte se k nám, mluvte o věcech, na kterých Vám záleží. Budeme vám naslouchat.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu