Na co se soustředíme

Povolební konstelace nám přisoudila opoziční roli, proto jsme se rozhodli se aktivně věnovat oblastem, které z této role můžeme ovlivnit.

Kontrola moci a mocných

Sociální zázemí pro občany

Péče o životní prostředí a veřejný prostor

Otevřenost a digitalizace úřaduZmodernizujeme a otevřeme radnici

Pro ty, kdo si chtějí vše vyřídit elektronicky, zavedeme online úřad s chytrými aplikacemi pro jednotlivé agendy. Možnost osobního vyřízení samozřejmě ponecháme. Zpřehledníme webové stránky Prahy 6. Zavedeme rozklikávací rozpočet a otevřeme dostupná data úřadu.

Ing. Miloš Vlach
Ing. Miloš Vlach
1

Podúkoly:

Vybudujeme záchytná P+R parkoviště

Budování P+R parkovišť na okraji Prahy v dosahu MHD je základním krokem pro řešení téměř všech dopravních problémů Prahy 6. Je třeba motivovat návštěvníky Prahy, aby nezajížděli do širšího centra, ale zaparkovali již na okraji Prahy a pro dopravu využili MHD. Tím se nejen sníží dopravní zátěž, ale ušetří se i parkovací místa.

Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
2

Podúkoly:

Zlepšíme kvalitu vzdělání

Z rozpočtu Prahy 6 dáme peníze ředitelům škol zřizovaných Prahou 6 na osobní ohodnocení pedagogů. Rozšíříme kapacity MŠ i ZŠ, do nichž bude možné děti zapsat a registrovat elektronicky bez nutnosti každoročních front a stresů.

Václav Fořtík
Václav Fořtík
3

Podúkoly:

Vylepšíme a opravíme Prahu 6

Opravíme a veřejnosti dáme k užívání dlouho chátrající budovy, jako je Dejvická 4, trojdomí v Šolínově ulici nebo usedlost na Šatovce. Zrekonstruujeme Polikliniku pod Marjánkou – konečnou podobu určíme na základě komunitního plánování, po diskusi s lékaři, občany, památkáři i architekty.

Jan Lejčko
Jan Lejčko
4

Podúkoly:

Obnovíme bytový fond

Podporujeme inovativní řešení současné bytové krize, jako je koncept bytových družstev, a budeme prosazovat aktivní roli MČ v bytové politice. Nepodpoříme další zbytečné prodeje klíčových pozemků.

Jana Kabelová
Jana Kabelová
5

Podúkoly:

Zavedeme občanskou participaci nejen na papíře

Zpřístupníme jednání radničních komisí veřejnosti a začleníme veřejnost do diskuse a důležitých rozhodnutí o místech, kde žijí. Názory občanů budeme respektovat.

Mgr. Tomáš Šídlo
Mgr. Tomáš Šídlo
6

Podúkoly:

Zastupitelům vrátíme právo rozhodovat o majetku

Z městské společnosti SNEO a.s. uděláme moderní, otevřenou a efektivní společnost, která bude sloužit jako skutečná servisní organizace svému zakladateli, MČ Praha 6. Ukončíme její tajnůstkářství a neprůhlednost a pro veškeré investiční akce MČ obnovíme investiční odbor radnice.

Ing. Vladimír Šraier MBA
Ing. Vladimír Šraier MBA
7

Podúkoly:

Ochladíme Prahu 6

Budeme investovat do péče o stromy, výsadby mladých stromů, péče o zeleň a do vertikálního ozelenění. Snížíme tak prašnost, hlučnost a teplotu ve městě. Zasadíme se o zachování zahrádkářských kolonií. Najdeme vhodná místa pro umístění vodních prvků do ulic – např. fontánek a pítek.

Ing. Eva Tichá
Ing. Eva Tichá
8

Podúkoly:

Podpoříme konkrétní lidi

Podpoříme osobní sociální pracovníky a lékařskou a ošetřovatelskou terénní péči o seniory i osoby se sníženou pohyblivostí. Systémově podpoříme lidi pečující o jejich blízké doma. Zlepšíme dosažitelnost pohotovostní lékařské služby a navazujících služeb pohotovostních lékáren.

Barbora Hrůzová
Barbora Hrůzová
9

Podúkoly:

Kultura a historie Prahy 6 nezůstane na posledním místě

Budeme důsledně chránit historické památky a jedinečnost Prahy 6 - proto také podpoříme vlastníky památkově chráněných nemovitostí. Uděláme pořádek v grantech na kulturu a dáme jistotu tradičním provozovatelům oblíbených kulturních akcí a kulturním institucím.

Mgr. Ondřej Chrást
Mgr. Ondřej Chrást
10

Podúkoly:

Navrhni úpravu