Adam Derner

MUDr. Adam Derner (*1993) je lékař, pracující jako psychiatr ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Členem České pirátské strany je od února roku 2020. V témže roce se stal členem kontrolního výboru zastupitelstva Prahy 6. V editorském týmu se aktivně účastnil tvorby programu voleb do Poslanecké sněmovny 2021.

V roce 2019 úspěšně ukončil studium všeobecného lékařství na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V medicíně se zajímá především o mozek, jeho fungování a léčbu chorob s ním spojených. Od roku 2019 je doktorandem v oboru neurovědy, kde pod vedením prof. Vymazala z Nemocnice Na Homolce zkoumá způsoby moderní léčby mozkových nádorů. Výzkumně se dále zabývá hlubokou mozkovou stimulací a jejím využitím k léčbě Parkinsonovy nemoci, depresí a OCD.

Členem Pirátů se stal, aby mohl aktivně měnit a zlepšovat veřejný život v České republice. Nemohl již pasivně přihlížet diletantismu či dokonce čistě sobeckému prospěchářství naší politické garnitury na okresních i státních úrovních. Piráti jsou jedinou stranou, která se hlásí ke stále sílícímu trendu mírumilovné, tolerantní, liberální politiky a jediná agenda, kterou prosazují je ta, která je podložena tvrdými daty z analýz a výzkumů, což jako vědec velmi oceňuje. Je mu blízký především důraz na transparentnost, přístup veřejnosti k informacím a tím posílení možnosti její edukované volby, podpora ekologie a zelené energetiky a také v neposlední řadě důraz na dodržování a vymáhání základních lidských práv v Evropě i ve světě.

Rozdíl mezi liberalismem a konzervatismem: “Konzervativcům by se v mém světě žilo krásně, mně v tom jejich příliš ne.”

Navrhni úpravu