Jan Lejčko

Jan Lejčko (* 04. dubna 1992, Praha) je členem pirátské strany od června roku 2017, členem KS Praha a MS Praha 6, kde žije a věnuje se zde komunální politice, angažuje se též v aktivitách souvisejících s prodejem pozemků, věcí movitých a nemovitých výrazně pod tržní hodnotou.

Momentálně studující právnickou fakultu ZČU, vedle toho má nedokončené vysokoškolské studium na Panevropské Vysoké škole v týž oboru (Právo a právní věda). V průběhu studia se profiluje na obchodní právo, resp. právo občanské a nově též na problematiku ochrany osobních údajů tzv. „GDPR“.

Vedle studia a komunální politice se Jan aktivně věnuje sportovnímu odvětví a to, basketbalu a tenisu. Basketbalu jako ligový rozhodčí od roku 2011 a tenisu jako rekreační „pinkálista“.

O českou politickou scénu se do svých vysokoškolských let nezajímal, zlomovým okamžikem pro Janovo vnímaní politického prostředí byl moment vydání pražské kartičky „opencard“ a též megalomanského (předraženého) tunelového komplexu Blanka, z posledních kauz též kauza „Ráth“ a „Nečasová-Nagyová“. To byly zlomové milníky proč se Jan stal pirátem.

Co se týče pracovního života má Jan relativně bohaté zkušenosti z advokátních kanceláří, momentálně pracuje na pozici studentského stážisty u Okresního soudu v Tachově.

Navrhni úpravu