Jiří Hoskovec

Jiří Hoskovec (*1992) je zastupitel MČ Praha 6 a zástupcem pro management a hospodář mediálního odboru Pirátů. Během volební kampaně do Poslanecké sněmovny v roce 2017 pracoval jako hospodář kampaně a zástupce volebního manažera. Je členem MS Praha 6.

Je vystudovaný jaderný inženýr na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Studoval také na Právnické fakultě UK. Pracoval jako jaderný výzkumník v Department of Nuclear Engineering na University of Tennessee ve Spojených státech a v laboratořích SÚJV Dubna v Rusku. Po návratu do Česka pracuje jako forenzní specialista a datový analytik finančních zločinů. Jiřího zaměřením je boj s praním špinavých peněz, s obchodováním se sankcionovanými entitami a vyšetřování interních podvodů

Finanční zločin a energetika jsou témata, o která se zajímá v Pirátské straně, nemá-li zrovna plné ruce práce s mediálním odborem. Jako rodilý Pražan se aktivně zajímá o pražskou komunální politiku, a to bohužel i ze svého profesního hlediska. Na zastupitelstvu Prahy 6 je proto členem kontrolního a mandátového výboru a bezpečnostní komise. V nich krom jiného zabývá majetky a smluvními závazky městské části a její dceřiné společnosti. Radou hlavního města Prahy byl pověřen výkonem funkce člena dozorčí rady Technické správy komunikací.

Přeplaval Volhu, učí se pilotovat, hraje špatně fotbal a na housle a během volební kampaně se naučil řídit solární loď.

Navrhni úpravu