Markéta Drešlová

Jmenuji se Markéta Drešlová a od dětství mám silný vztah k zemědělství a životnímu prostředí, což vyústilo v to, že jsem tento obor vystudovala. Mou prioritou do budoucna je prosazovat citlivý přístup v rámci zemědělství při zachování kvalitního ŽP a účinně takto rozvíjet jedno z nejklíčovějších odvětví v rámci sektorů hospodaření ČR. Toto byl také jeden z důvodu, proč jsem chtěla vstoupit do Pirátské strany. Mým cílem je prosazení se v rámci strany a rozvíjet svůj potenciál ve prospěch celé republiky.

Navrhni úpravu