Veronika Černovská

Narodila jsem se v roce 1991 v Praze. Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v současnosti jsem na rodičovské dovolené s dcerou, předtím jsem pracovala na obvodním soudě jako asistentka opatrovnických soudců. V zastupitelstvu bych se chtěla věnovat zejména tématům, která vnímám ze své pozice matky - především zjednodušení přijímacího řízení do mateřských škol a zvýšení počtu míst ve školkách. Bydlím v Bubenči, kterou jsem si pro život vybrala mimo jiné pro množství zeleně a malých obchodů. Zároveň ale cítím, že čtvrť zdaleka nedosahuje svých potenciálů. Prosazovat proto budu lepší údržbu veřejného prostoru, při rekonstrukcích ulic budu apelovat na zklidňování dopravy a pokračování v chodníkovém programu, na který současná radnice takřka rezignovala. Jako velkou výzvu vidím plán na celkovou revitalizaci hlavní obchodní třídy - Dejvické ulice.

Navrhni úpravu