Petr Syrový

Petr Syrový, narozen 24. 9. 1977 v Praze. Dlouholetý příznivce a člen Pirátské strany. Po dokončení základní školy absolvoval Střední soukromé odborné učiliště stravování a cestovního ruchu. Po závěrečných zkouškách na této škole pokračoval v tříletém nástavbovém studiu při zaměstnání. Prošel několika firmami, kde se věnoval vystudovanému oboru, ale také firmami mimo tento obor se zaměřením na logistiku a skladování. Poté pracoval v několika funkcích při natáčení filmů, seriálů a reklam. Momentálně přepravce, dopravce, řidič.

Angažuje se v aktivitách souvisejících s Prahou 6, převážně problematikou bezpečné a logické dopravy na Praze 6, zachování odpočinkových zón a výsadbou zeleně. Spolupracuje s místními sdruženími a je jejich častým petičním spolupracovníkem. Působí také jako dobrovolník. Organizátor dobrovolníků na P6 pro různé akce na tomto území. Petr je rád hlavně v terénu P6. Bývalý ambasador Vladimíra Franze při jeho kandidatuře na prezidenta republiky. Spoluzakladatel místního sdružení Pirátské strany Prahy 6.

Navrhni úpravu