Firma smlouvu neplnila, přesto znovu vítězí

Firma smlouvu neplnila, přesto znovu vítězí

Veřejnou zakázku na odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6 znovu vyhrála společnost AXIOM REAL, spol. s r.o. s cenou 7 944 000 Kč (bez DPH). Získala tak zakázku na další čtyři roky pro období 2021–2025. A to i přesto, že objednané služby v předchozím dvouletém smluvním období - jak zjistil Kontrolní výbor - řádně neplnila.

Kontrolní skupina Kontrolního výboru prokázala, že zhotovitel dosavadní smlouvu neplnil. Zjistila, že požadovaný monitoring graffiti na budovách byl prováděn nepravidelně a nedostatečně. U některých budov zařazených do programu nedošlo k odstranění graffiti dokonce vůbec. Díky Google Street View kontrolní skupina objevila zapomenuté graffiti z roku 2019 a to přímo v blízkosti Úřadu městské části Praha 6. Například v ulici Národní obrany 1 a 3, v Eliášově 19 a V. P. Čkalově a Kyjevské 12. Žádné sankce vůči zhotoviteli přitom městská část neuplatnila.

“Na absenci analýz a vyhodnocení před vyhlašováním výběrových řízení upozorňoval Kontrolní výbor ZMČ Praha 6 již několikrát. Nechápu, že radnice před vyhlášením nové soutěže neprovedla analýzu a nevyhodnotila plnění dosavadní smlouvy, což by jako dobrý hospodář měla provést vždy a teprve na základě vyhodnocení výsledků nastavit smluvní parametry pro novou zakázku,“ vysvětluje místopředsedkyně kontrolního výboru a zastupitelka MČ Praha 6 Eva Tichá (Piráti).

Za pravdu dal Kontrolnímu výboru nakonec i starosta šesté městské části Ondřej Kolář (TOP09) a nešetřil chválou za provedenou kontrolu antigraffiti programu. Se vším, co bylo řečeno, souhlasil a vzal si závěry k srdci. Byl rád, že bude moci podněty aplikovat. Můžeme tedy jen doufat, že nezůstane u slibů, jimiž starosta Ondřej Kolář nešetří.

Pro představu, předmětem smlouvy MČ Prahy 6 k “Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6“ je odstraňování graffiti na nemovitostech ve vlastnictví právnických a fyzických osob, nemovitostech v majetku městské části a také z informačních tabulí a herních prvků, z odpadkových košů, laviček a pomníků a jiných zařízení ve veřejném prostoru. S tím souvisí pravidelné provádění monitoringu výskytu graffiti na území městské části.

Jak již bylo uvedeno, společnost AXIOM REAL zakázku vyhrála už podruhé. Poprvé vítěznou nabídku ve výši 4 524 000 korun na 2 roky schválila Rada MČ Praha 6 (RMČ 434/19) v dubnu 2019, Smlouva o dílo na odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6 platná od 30. 5. 2019

Ještě před uplynutím této dvouleté smlouvy a vyhodnocením stávajícího stavu poskytování služeb firmou AXIOM pak proběhlo výběrové řízení na další 4 roky. Usnesením z letošního ledna Rada schválila rozhodnutí o výběru staronového vítěze AXIOM REAL jakožto předkladatele nejvhodnější nabídky. Smlouva je účinná od 24. 3. 2021.Podmínky zadávacího řízení byly obdobné jako v minulosti. Veškeré služby jsou hrazeny měsíční paušální částkou; 90 % a doba odstranění graffiti ve dnech 10 %.

Vedle čtyřnásobného vítěze CDV, s.r.o. (ve sdružení s Pražskými službami, a.s.), která opětovně získala půlmiliardovou mimořádnou nadlimitní zakázku „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací“ na celém území MČ Praha 6, se tak zdá, že Rada našla svou další stálici na poli veřejných zakázek.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu