Chytrá chyba a ještě chytřejší zastupitelé

Chytrá chyba a ještě chytřejší zastupitelé

Zastupitelstvo Prahy 6 neschválilo odkup dvou ideálních spoluvlastnických podílů v celkovém rozsahu 1/6 pozemků a stavby v katastru Bubeneč v Dejvické 34.

Smlouvu připravovala advokátní kancelář, kde společníkem je majitel jednoho ze dvou podílů. Je pochopitelné, že ke své kanceláři má asi větší důvěru než k jiným a počítá s tím, že vše proběhne profesionálně, hladce, svižně a bezchybně. A ejhle! Chybička se vloudila a městské části odkup podílu zmařila. Náhoda?

Nabídka prodávajících adresovaná radnici byla chybně o milion nižší než cena uvedená v připojeném znaleckém posudku. Podobně o více než milion vyšší než cena v nabídce vyšel i posudek objednaný odborem správy majetku. Radní Lacina přiznal, že o rozdílu mezi cenovou nabídkou a cenou ve znaleckém posudku věděli, ale nabízená cena byla prý pro radnici výhodná, proto na rozdíl neupozornili ani majetkovou komisi, radu, ba dokonce ani zastupitelstvo. Přitom Etický kodex zastupitele v článku 2 Poskytování informací praví: „Zastupitel neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ostatní zastupitele ani zaměstnance MČ.“

Je s podivem, že rada při projednávání tak důležitého odkupu, jakým byla ideální 1/6 nemovitostí v Dejvické 34, a radnice o něj tolik stála, neměla k dispozici při rozhodování oba existující znalecké posudky. A to dokonce ani při podpisu kupní smlouvy, kde se chyba opakovala jako přes kopírák. Stejně tak zastupitelstvo nevidělo oba dva znalecké posudky, přitom na cestě dokumentu schvalovacím procesem vzniká několik příležitostí na chybu přijít.

Chybu však odhalil až magistrát a přirozeně nemohl vystavit doložku správnosti právního jednání, protože se cena ve smlouvě lišila od ceny v posudku o milion korun.

Náš příběh pokračuje. Za chybu se kancelář ani neomluvila a přišla s posudkem novým. Ten však cenu navýšil o 3,7 milionu oproti původně nabízené ceně o necelý rok dříve. Je otázkou, který z odhadů je skutečně ten správný, když se cena nabízeného podílu nemovitosti zhoupla z roku na rok ze 13,3 na 17 milionů, o cca 28%.

A tak začalo další schvalovací kolečko z komise na radu, ale už s novou cenou navýšenou o 3,7 milionu. Advokátní kancelář namísto omluvy za způsobenou chybu, která zmařila dobrý obchod městské části, nyní nabízí stejný obchod o miliony dražší. Předkladatel návrhu radní Lacina se tvářil statečně a stále dokola licoměrně obhajoval nepochopitelný a nehospodárný postup. Ovšem na svém mimořádném zasedání zastupitelé hlasovali PROTI.

Bývalo zvykem, že za chybu se platí. A co teď? Ten, kdo pochybil, by získal?

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu