Dopis ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi

Dopis ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi

Dnes jsme zaslali dopis ministru zahraničí ohledně našeho návrhu na prodej pomníku maršála Koněva. Celý dopis zde:

V Praze dne 4. 5. 2020

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci pomníku (sochy) maršála Koněva. Tuto kauzu je nutné neprodleně, smysluplně a důstojně začít řešit. Namísto hádek a stupňování napětí nabízí řešení náš návrh na usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 6, který jsme předložili na program zastupitelstva Prahy 6, které se bude konat dne 14. 5. 2020. S návrhem v obecné podobě jsem před dvěma týdny v otevřeném dopise oslovil starostu Koláře, následně náš Zastupitelský klub Piráti Praha 6 zaslal návrh usnesení.

V této věci se dlouhodobě střetává agresivní vystupování Ruské federace s obsahově i formálně ledabylým jednáním starosty naší MČ. Nevraživost se stupňuje, mediální osočování se střídají, ale rozumné východisko nikdo nenabízí. Toto chceme změnit. Původní záměr umístění sochy v tzv. Muzeu 20. století se z řady důvodů nezdá být dobrým řešením, mimo jiné i proto, že řečené muzeum je zatím v dlouhodobém jednání, jehož časový horizont ani konkrétní výsledek nejsou v současnosti přiměřeně odhadnutelné. Proto přicházíme s racionálním návrhem nabídky prodeje pomníku Ruské federaci, přičemž cena k jednání by vycházela ze znaleckého posudku, ovšem s přihlédnutím k reálné tržní ceně. Jednání s ruskou stranou by mělo vést Vaše ministerstvo, které by dostalo mandát k vyjednání smluvní ceny dle vlastního uvážení. Podrobnosti si můžete přečíst v dotyčném návrhu usnesení, které zasílám v příloze. Peníze z této transakce bychom rádi darovali českým obětem komunistického režimu.

Pozoruji poslední týdny mediální výstupy starosty Koláře, komunikujeme spolu, absolvovali jsme s ním též online zasedání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že svůj význam pro Rusko začal nepřímo srovnávat s významem přeběhlých agentů FSB, považuji za nutné celou situaci urgentně vyřešit a uzavřít, k čemuž je nejvhodnějším podkladem náš návrh.

Proto Vás, vážený pane ministře, žádám v tomto smyslu o aktivní pomoc v řešení této nešťastné kauzy, kterou lze skrze náš návrh a diplomatickou kompetenci MZV – v této věci příslušného – komplexně, důstojně a slušně vyřešit a uzavřít, bez další eskalace agresivity a exegetických pří o obsahu, duchu a aplikaci mezinárodních úmluv.

Pokud Vám mohu být v tomto jakkoliv nápomocen, jsem Vám k dispozici.

S pozdravem,

Mgr. Ondřej Chrást

Předseda Zastupitelského klubu Piráti Praha 6

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu