Jak nefunguje radnice Prahy 6 - jde jim o cihly, ne o lidi

Jak nefunguje radnice Prahy 6 - jde jim o cihly, ne o lidi

Co mají společného Poliklinika Pod Marjánkou a seniorské centrum Šolínova? Oba objekty má ve správě městská část Prahy 6. Polikliniku Pod Marjánkou v minulosti pronajala na 30 let do soukromých rukou. V roce 2016 MČ Prahy 6 od smlouvy pro její nevýhodnost pro městskou část odstoupila a za to nájemci vyplatila téměř 40 milionů korun. Poliklinika je dnes v zoufalém až havarijním stavu. Navzdory této zkušenosti chce radnice zasmluvnit ještě před volbami další třicetiletou koncesi. Jedná se o tzv. „trojdomí“ Šolínova. V domech dříve fungoval domov důchodců.


Koncept odevzdání budovy polikliniky do pronájmu se jednoznačně nepovedl. Vlastně k tomu nebyl ani racionální důvod. Mluvčí Prahy 6 Martin Churavý v rok starém článku biztweet.cz uvádí:

„Městská část pronajala Polikliniku Pod Marjánkou na 30 let soukromé společnosti Poliklinika Marjánka za půl milionu ročně, ačkoliv předtím sama vybrala na pronájmu ordinacím, laboratořím a lékárně zhruba 3,7 milionů korun ročně. Stalo se tak ještě v roce 2010, tedy v době, kdy radnici řídila ODS.“

Nájemce ovšem neplnil podmínky smlouvy a do objektu dostatečně neinvestoval. Předchozí vedení radnice Prahy 6 vyhodnotilo situaci jako nevýhodnou pro městskou část a rozhodlo se pro vypovězení smlouvy. Tiskový mluvčí vysvětluje, proč se radnice rozhodla vyplatit vysoké odstupné:

„Po odborných konzultacích se ukázalo jako nejschůdnější východisko ukončení nájemního vztahu dohodou smluvních stran. Jakákoliv jiná varianta by totiž mohla vyústit v soudní spor.“

Bez ohledu na velice drahé dobrodružství s pronájmem Polikliniky Pod Marjánkou na 30 let sahá současné vedení radnice po prakticky stejném modelu. Celý areál trojdomí Šolínova chce po několika letech, kdy ho nechala zcela zbytečně nevyužitý chátrat, předat do péče soukromému subjektu. A doba nové koncese je stanovena opět na 30 let.

Délku doby koncese ovšem radnice nezdůvodnila ani v zadávacích podmínkách právě probíhající veřejné soutěže, ani v odpovědi na interpelaci. Na únorovém zasedání zastupitelstva Prahy 6 jsme právě odůvodnění navhované doby 30 let jménem Pirátů MS Praha 6 požadovali.

Místo propočtů a argumentů jsme se po měsíci čekání dočkali se jen vágních a obecných floskulí:

„Prostřednictvím výběrového řízení chceme nalézt zkušeného smluvního partnera, zodpovědného jak za přípravu projektové dokumentace a rekonstrukci, tak i následnou údržbu a provoz objektů. 30 let je doba, která je pro předběžné uchazeče o provozování tohoto sociálního centra přijatelná a obvyklá. V návrhu koncesní smlouvy je mnoho rizik právě na straně partnera, i proto je třeba nalézt rovnováhu budoucího vztahu.“

Odvozovat délku koncese v tomto konkrétním případě od jiných zařízení a nalézt dobu či cenu obvyklou, je prakticky nemožné. Projekt rekonstrukce trojdomí Šolínova, nezbytný podklad pro vyčíslení investice, vypracuje až vítěz soutěže.

Pro občany Prahy 6 je ale ještě horší zpráva, že radnice si v budoucím Integrovaném centru pro seniory Šolínova rezervovala pro své občany pouhých 30 lůžek. Zbytek kapacity domova důchodců budou moci využít samoplátci, protože koncesionář bude zařízení provozovat komerčně.

Apelujeme na vedení radnice Prahy 6, ať soutěž na koncesionáře neprodleně zastaví. Objekty je potřeba zrekonstruovat a celou kapacitu ponechat k využití pro seniory z Prahy 6.

Petiční arch ke stažení

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu