Krajský soud v Praze v červnu zrušil rozhodnutí o vymezení paralelní dráhy Letiště Václava Havla Praha ve středočeském územním plánu

Krajský soud v Praze v červnu zrušil rozhodnutí o vymezení paralelní dráhy Letiště Václava Havla Praha ve středočeském územním plánu

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD následně v srpnu ZAMÍTL i ŽÁDOST O ODKLADNÝ ÚČINEK tohoto rozsudku.

👉Hlavním argumentem Letiště bylo tvrzení, že mu hrozí újma ze stavu, kdy dráha není vymezena v územních plánu. Dožadovalo se, aby územní plán platil až do rozhodnutí NSS o kasační stížnosti a mohlo tak probíhat územní řízení, o které požádalo loni. Podle soudu je však od projednávání záměru v územním řízení natolik daleko k realizaci, že současný stav nemůže letišti způsobovat vážnou újmu.

👉Zamítnutím žádosti NSS tak byla pozastavena platnost územního plánu ve Středočeském kraji, kde v současné době není paralelní dráha vymezena. Proto stavební úřad v Černošicích nemůže rozhodovat v územním řízení o jejím umístění. Zamítnutí je však jen dílčím rozhodnutím, a nyní se čeká, jak Nejvyšší správní soud rozhodne o kasační stížnosti. Na toto rozhodnutí však budeme čekat několik měsíců.

👉V případě, že Nejvyšší správní soud zamítne kasační stížnost a paralelní dráha tedy zůstane v územních plánech nevymezena, bude dostatek času na důkladné prověření, je-li výstavba další (třetí) dráhy vůbec nutná. Musíme vzít v úvahu, že mimo jiné se bude jednat o zdvojnásobení kapacity letiště a jeho provoz nad obytnou zástavbou.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu