Piráti Prahy 6 zachraňují peníze vyhozené lidmi starosty Koláře za tzv. právní plagiáty a donutili starostova kamaráda odstranit advokátní kancelář pryč z obecního bytu

Piráti Prahy 6 zachraňují peníze vyhozené lidmi starosty Koláře za tzv. právní plagiáty a donutili starostova kamaráda odstranit advokátní kancelář pryč z obecního bytu

Měsíce vytrvalé práce Pirátů Prahy 6 se vyplatily, MČ Praha 6 usiluje o vrácení peněz za tyto právní zakázky (a další se budou kontrolovat), které realizovali starosta Kolář a dnes už bývalý vedoucí právního odboru ÚMČ Praha 6 Mgr. Břetislav Malásek, spolužák a kamarád Koláře, kterého starosta na úřad přivedl a jehož soukromá advokátní kancelář nedávno díky Pirátům konečně zmizela z obecního bytu.

Předmětné externí právní služby byly objednány v době působení pana Maláska v právním odboru ÚMČ Praha 6. Významnými dodavateli se stali spolužák Maláska a Koláře JUDr. Petr Kubíček a dva další advokáti s vazbou na něj. Celkově za poslední roky získali zakázky za téměř dva miliony korun, přičemž drtivá většina byla „shodou okolností“ těsně pod zákonnou hranicí pro povinné zveřejnění v registru smluv… a „překvapivě“ nebyly zveřejněny (zatímco jindy Praha 6 zveřejňuje v registru zakázky za pár tisíc). Obsahem zpracovaných zakázek byla často právní teorie nebo právnická rutina, což by bez problémů odborně zvládli zaměstnanci právního odboru, kterých bylo kolem desíti. Značná část těchto zakázek navíc povahou odpovídá plagiátu (tak je pojmenoval Kontrolní výbor Prahy 6, neboť byly zkompilovány z internetových zdrojů včetně diplomových prací, v rozsahu často více než než 50% textu) a jakkoli se starosta brání užití výrazu „plagiát“, nic to nemění na tom, že jde o nepochopitelně vyhozené peníze za v podstatě zbytečné objednávky, přičemž kvalita dodaných „děl“ vesměs nebyla zrovna prvotřídní – na rozdíl od účtované ceny.

Starosta Kolář nejprve odmítal své i Maláskovo pochybení, jak explicitně zdůraznil mj. ve své odpovědi na interpelaci předsedy ZK Piráti Praha 6 Ondřeje Chrásta, jenže fakta mluvila natolik jasně, že pan Malásek nakonec v červnu sám rezignoval. Od té doby starosta svádí veškerá pochybení na pana Maláska a tvrdí, že přesně nevěděl , co se v právním odboru dělo, resp. nevěděl, jak se vybírali externí dodavatelé (ačkoli má právní odbor ve své gesci). Na zasedání Zastupitelstva MČ 14. 05. 2020 starosta řekl: „Znovu říkám, nevím, jakou metodikou byly vybírány ty advokátní kanceláře. Já znám opravdu jenom pana Kubíčka, u kterého jsem si objednal jedno jediné stanovisko.“ Což je tragikomické tvrzení, minimálně s ohledem na to, že starosta ten vůbec nejskandálnější posudek ze všech (podivný kompilát za více než 200 000 korun) dle svých slov sám objednal. Zatím si pan Malásek si po odchodu z ÚMČ zřídil advokátní kancelář v obecním bytě, který mu Praha 6 pronajala díky zaměstnání na ÚMČ za mimořádně lukrativních podmínek (pozn.: shodou okolností byly i vzory nájemních smluv objednány u zmíněných externistů). Po odchodu pana Maláska z ÚMČ se uvažovalo o přepsání bytu na jeho manželku (podřízenou starosty), údajně k tomu mělo i dojít, což šířili někteří zaměstnanci úřadu a starosta to nezpochybňoval, nakonec ale byt zůstal panu Maláskovi. Nehoráznost zřízení advokátní kanceláře v bytě, který byl přidělen zaměstnanci ÚMČ, nota bene poté, co řečený zaměstnanec z ÚMČ odešel v souvislosti s podezřením na nedbalé plnění svých pracovních povinností, starostovi nikterak nevadila. K nápravě a tedy vymazání kanceláře této Advokátní kanceláře z obecního bytu došlo až v průběhu minulého týdne, po měsících urgence ze strany Pirátů Praha 6.

Celá tato kauza je plná protimluvů starosty Koláře. Starosta údajně neví, jak byli vybíráni dodavatelé právních služeb, zato údajně ví, jak vybíráni nebyli. Starosta tvrdí, že si externí právní služby sám vůbec nemůže objednat, přesto zastupitelům na jednání Zastupitelstva sdělil, že si právní stanovisko za 200 000 Kč objednal. Starosta tvrdil, že pan Malásek nijak nepochybil, ten přesto rezignuje a starosta si pak na Kontrolním výboru sype popel na hlavu, že sám o pochybeních nevěděl a věřil úředníkům (panu Maláskovi). Starosta říká, že neví o zbytečných objednávkách právních služeb, zároveň značná část byla kompiláty z internetových zdrojů a měla teoretickou povahu nebo šlo o banality, které se tradičně dělají v rámci právních odborů/oddělení svépomocí. Starosta říká, že podporuje prošetření kauzy právních zakázek, zároveň neodpovídá na otázky, které se toho přímo týkají (např. prokazatelných vazeb mezi jednotlivými dodavateli a netransparentního způsobu jejich výběru). Starosta se dle svých slov nebrání publikaci všech kontroverzních zakázek v registru smluv, ale sám pro to nic nedělá a náš návrh usnesení Zastupitelstva, který to měl pomoci zrealizovat a systematizovat, ani nechtěl projednávat. Starosta nedávno odmítl, že by smlouva na Maláskův byt byla přepsána na Maláskovu manželku - podřízenou starosty (přestože na to několik měsíců přikyvoval), zároveň mu však připadalo zcela v pořádku, že smlouva zůstala panu Maláskovi (který se na sepsání smlouvy možná i sám podílel) - zaměstnanci, který poměrně skandálně skončil na ÚMČ (stále nebyla vyjasněna otázka potenciální hmotné škody), a ten tak dál užívá lukrativní služební byt a provozuje v něm advokátní kancelář… a najednou je ona advokátní kancelář z bytu pryč. A je toho daleko více, např. jeden z větších dodavatelů právních služeb (vybraný “tradičně” - kdo ví kým a kdo ví jak) je synem a právním zástupcem jednoho z (donedávna) nejvlivnějších pražských soudců, čerstvě zatčeného v souvislosti s korupční kauzou. Možná je to jen shoda okolností, to zatím nevíme. Ale každopádně je v této kauze shod okolností nějak přespříliš.

Starosta formálně realitu odmítá, na dotazy odpovídá arogantně – urážkami, sarkasmy, demagogií a mlčením, přímým odpovědím se vyhýbá a nápravu v praxi nepodporuje. V praxi ovšem musí faktům ustupovat. Díky tomu, že jsme my – Piráti Praha 6 – kauzu právních zakázek prošetřili (a stále v tom pokračujeme), rezignoval kontroverzní vedoucí právního odboru Malásek; tentýž člověk si po našich výzvách odstranil svou advokátní kancelář z obecního bytu, který získal jako služební, a Praha 6 bude podle všeho požadovat vrácení plnění z kontroverzních právních zakázek pochybné kvality (jde o stovky tisíc z peněz občanů), byť se tomu starosta bránil.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu