Mankurtí otevřenost bez kontroly aneb proč je pirátská předsedkyně KV důležitá pro demokracii!

Mankurtí otevřenost bez kontroly aneb proč je pirátská předsedkyně KV důležitá pro demokracii!

Význam nepsaných pravidel a první demokratický test nového Zastupitelstva městské části Praha 6 proběhl dne 19.11.2018 na jeho ustavujícím zastupitelstvu. Výsledek testu? Zastupitelé současné koalice zklamali nejen sebe, ale v prvé řadě voliče. Všechny voliče.

Velká většina z nás, možná všichni, jsme v sobotu oslavovali den boje za svobodu a demokracii. Na Praze 6 demokracie zemřela v přímém přenosu. Mělo by se ještě dovysvětlit, co je to ten “mankurt”. Mankurt je označení otroka v národním kirgizském eposu z 18. století s názvem Manas. Ten, kdo byl zbaven paměti je hlupák, otrok.

V přeneseném smyslu je slovo “mankurt” používáno jako odkaz na osobu, která ztratila kontakt se svými lidskými, či národními kořeny, která zapomněl na svou osobní etiku a jedná proti ní. V tomto smyslu se slovo “mankurt” stalo pojmem v běžném jazyce a je často používáno v žurnalistice. A pochází z pozdějších let existence Sovětského svazu, kdy “mankurt” vstoupil do každodenního žurnalistického projevu, kterým se jen popisovalo odcizení, které měli utlačovaní lidé vůči společnosti, která je zotročila a zkreslila jejich celkovou i osobní historii. Je to o to větší paradox, když si uvědomíme, že na území současné MČ Praha 6 se nachází Ruské velvyslanectví. Asi viróza.

Jak tedy umírá demokracie? Jedním z příznaků demokracie na mankurtním kurzu, tj. na sestupu, je právě eroze nepsaných pravidel. Pomocí mankurtní manipulace. Říkáte si, no a co? K čemu nepsaná pravidla? Jenže ta nepsaná, jsou pro demokracii ta klíčová, ačkoli je nenajdete v ústavě ani v jednacím řádu MČ.

První pravidlo - vzájemná tolerance. Politické soupeře berete jako legitimní protivníky, ne jako nepřátele. Možná je nemusíte mít rádi, ale akceptujete, že působí ve veřejném prostoru a že svou zemi milují a dostali k tomu mandát od voličů..

Druhé pravidlo - zdrženlivost. Při vládnutí byste neměli jít až na samý okraj výkladu toho, co zákony umožňují. Měli byste se měli vzdát extrémních poloh a pokusit se, domluvit se.

Třetí nepsané pravidlo: kontrolovaný se nekontroluje sám. K tomu by došlo, když by si např. obsadil vedení Kontrolního Výboru svým favoritem. Což se stalo. Jedno z nepsaných pravidel demokracie totiž je, že vedení KV obsazuje nejsilnější opoziční strana.

Z logiky věci tedy vyplývá, že má-li nějakou roli obsazovat opozice, rozhodne o tom sama. Pokud se opoziční zastupitel domluví s koalicí, ale naprostá většina opozice (16 z 18) ho nepodporuje, není to nominant opozice, ale koalice. A stává se sám sobě mankurtem. A vůči svým voličům zrádcem.

Je úplně jedno, jestli má zastupitel za stranu Zelených p. Píša nějaké mimořádné vlohy pro práci s textem, tak jak se uvádělo v jeho kandidátské řeči. Nepodstatné je to především proto, že zastupuje nejmenší opoziční stranu, která v jeho pojetí “etiky” nectí nepsané zásady, ale žene se po funkci.

Rozhodující pro toto tvrzení je to, že se opozice 16 hlasy z celkových 18 rozhodla pro jinou kandidátku - pro Ing. Evu Tichou - Piráti. To neznamená, že KV musí nutně o talent zastupitele Píši přijít. Nic mu nebránilo využít své dovednosti z pozice řadového člena kontrolního výboru. Otevírá se tu díky práci koalice prostor pro spekulace. Proč právě tento zastupitel? Co výjimečného předvedl ve své minulé roli zastupitele, že po něm koalice nyní tak zatoužila? Co vedlo představitele současné koalice, že raději dají prostor někomu, kdo podle nepsaných zásad tímto být pověřen neměl? Je to strach? Snaha nebýt kontrolován zase tak moc? Pan Píša totiž v závěrečné řeči projevil i naprostou neznalost a profesní nepřipravenost na tuto funkci. Na rozdíl od své protikandidátky. Má současné staronové vedení radnice, co skrývat? Půjdou snad lobbisté na radnici hlavním vchodem? Budeme zase svědky prodejů pod cenou? Asi ano, když se dnešní nenápadnou úpravou jednacího řádu koalice postarala o to, aby se zastupitelům přidělilo jen jedno vystoupení v diskuzi. Dosud jich bylo neomezeně. Co se změnilo? Čeká snad koalice nepříjemné otázky od opozice?

V pátek 16.11.2018 na jednání grémia poslaneckých klubů, jsme panu starostovi předložili na jeho vlastní požadavek, náš návrh na předsedu kontrolního výboru, na němž se shodlo již zmíněných 16 z 18 opozičních zastupitelů. Starosta požádal opozici, aby se dohodla. Ta tak učinila. Starosta s koalicí však žádal něco, co v té chvíli již nemělo cenu. Pouze lhal. Pan Píša, po této předem domluvené hlasovací frašce (řeč těla zastupitelů byla u hlasování jasně zřetelná, a to především u členů ODS), ztratil možnost být skutečně opozičním zastupitelem, protože je nyní koaličním mankurtem. Se vším všudy i s uvolněnou funkcí. A co by asi takovýto mankurt mohl zkontrolovat, co myslíte? No aspoň bude rychle načítat texty.

My držíme kurz.

PS: je už jen slovní hříčkou, že obojek pro psa se anglicky řekne “collar”.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu