Poliklinika Pod Marjánkou, minulost i budoucnost

Poliklinika Pod Marjánkou, minulost i budoucnost

Poliklinika Pod Marjánkou je stavba, která si rozhodně zasluhuje péči řádného hospodáře. Byla navržena a postavena tak, že je dodnes svým vnitřním uspořádáním (například velké čekárny s okny na jih a ordinace s okny na sever) příkladem velmi dobře zpracovaného a funkčního architektonického díla. Při správné péči by vydržela sloužit svému účelu ještě po několik generací.

Bohužel, radnice Prahy 6 přijala v minulosti několik velmi špatných rozhodnutí, která vedla jen k soustavnému chátrání budovy. Například chybou bylo, že za starosty Chalupy (ODS) docházelo k obrovským výprodejům pozemků v majetku městské části, a Praha 6 prodala pozemek před poliklinikou developerovi k výstavbě bytového domu. Nebýt toho, mohlo se zde postavit bez problémů pěkné venkovní parkoviště obklopené zelení pro cca 150 aut, jak požadují dnešní stavební předpisy. Další chybou bylo pronajmout polikliniku nespolehlivé firmě Comitia Medical. Ta slibovala celkovou rekonstrukci kterou neprovedla, a ještě se jí díky špatně uzavřené smlouvě a snad i nějakým podivným zákulisním vyjednáváním bývalé politické reprezentace vyplatilo vysoké odstupné téměř 40 milionů. Dnes se již můžeme jen snažit napravovat tyto chyby jak to jen nejlépe půjde.

V jednom z posudků na současný stav polikliniky se však výslovně píše, že na jejím dnešním neutěšeném stavu se podepsala hlavně nečinnost radnice za posledních deset let.

Pan starosta Kolář je ve své funkci už od roku 2014. Za tu dobu došlo jen k víceméně kosmetickým úpravám a provizorním opravám tam, kde již hrozila skutečná havárie. Také ovšem došlo k odejmutí památkové ochrany a následnému bleskurychlému vybourání historického páternosteru, který je jinde ceněnou technickou památkou. Například v budově pražského magistrátu je zrekonstruovaný oběžný výtah denně cílem návštěv a obdivu (nejen) zahraničních turistů. Můžeme být rádi, že nedošlo alespoň k prosazení nesmyslného plánu vybudovat místo polikliniky LDN.

Před necelým rokem se zazdálo, že se blýská na lepší časy. Starosta konečně ustanovil pracovní skupinu jako poradní orgán, který měl za úkol vybrat nejlepší variantu rekonstrukce s tím, aby se co nejrychleji začalo s opravami „než nám to spadne na hlavu“. Zhruba půl roku se nedělo téměř nic, teď na podzim se konečně pracovní skupina pomaloučku dobírá k nějaké průchodné variantě, která by zachovala jak jedinečnou architekturu, tak i účel budovy. Politické kluby byly vyzvány, aby vydaly vlastní stanoviska.

Zastupitelský klub Pirátů preferuje variantu přestavby tzv „klepet“ (nízká přístavba vedle hlavní budovy), i jejich rozšíření či nástavbu o jedno, maximálně dvě patra tak, aby se sem mohli přestěhovat lékaři z výškové budovy. Radnice by měla lékařům při stěhování pomoci finančně i jinak, dle potřeby. Při plánování následného využití zrekonstruované výškové budovy je nutné vycházet z demografického vývoje obyvatel a jejich potřeb. Proto by byla dobrá participace občanů a také průzkum zadaný Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku. Piráti požadují garanci, že výšková budova bude i nadále sloužit k účelům zdravotním, případně i sociálním.

Zatím to vypadá, že varianta demolice je snad bezpečně zažehnána. A kupodivu se zdá, že pan starosta nějak ochladl ve svém zájmu, protože už několikrát se na jednání pracovní skupiny nedostavil. Zato v časopise Šestka byla v článku o poliklinice otištěna poplašná zpráva, že budova už může sloužit svému účelu jen dva roky. Není to tak docela pravda, při správné péči to může být až pět let. Snad se tedy současní lékaři i pacienti dočkají happyendu a „kauza poliklinika“ se stane jen neblahou minulostí.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu