Novou Hradčanskou chceme zelenou!

16. ledna 2023

Akutně hrozí zásadní omezení zeleně v rámci budoucí výstavby na Hradčanské. Vyzýváme vedení Šestky, aby podala zásadní připomínky a zároveň podporujeme hlas veřejnosti, který má být vyslyšen.

V současnosti je projednávána změna územního plánu, která má za cíl umožnit zástavbu a další rozvoj lokality v blízkosti Hradčanské a dejvického nádraží. Výstavbu zde podporujeme, ale s jasnými limity. Limity se musí týkat jak charakteru budoucí zástavby (třeba počet pater by neměl zásadně překračovat okolní zástavbu), tak i množství zeleně.

A právě extrémně nízké množství požadované zeleně je jeden z hlavních problémů navržené změny územního plánu. Zjednodušeně řečeno je navrhováno absolutní minimum, které je odůvodněno údajnou „problematickou splnitelností“ standardních požadavků.

Naše zastupitelka Eva Tichá, členka komise územního rozvoje k tomu uvádí: "Považujeme za nepřípustné, abychom se smířili se vznikem městského tepelného ostrova jen proto, že zeleň je složité do lokality umístit. Takový přístup je zcela v rozporu s jakýmikoli adaptačními plány s ohledem na změnu klimatu."

Vyzýváme proto vedení naší městské části, aby Šestka neprodleně podala zásadní připomínky proti navržené změně územního plánu (výzvu najdete níže). Dále podporujeme aktivní občany v čele se spolkem AutoMat, kteří chtějí podat proti změně námitky. Váš podpis (kterých je potřeba minimálně 200) můžete připojit jen do středy. Podpisové archy najdete v kavárně Zasekávák v Jaselské nebo ve Svačině v Rooseveltově.

Šestka má na víc!

Žádost_Hradčanská_13012023-page-001
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jak posunout sociální oblast v Praze 6? Inspirujme se u sousedů - díl I.

Jak posunout sociální oblast v Praze 6? Inspirujme se u sousedů - díl I.

Šestka v sociální oblasti pokulhává – nemáme koncepci rozvoje sociálních služeb, vlastně ani nevíme, co by v této oblasti občané potřebují, podpora rodin s dětmi je minimální… Proto se Piráti snaží pracovat na zlepšení, byť z opozice. Některé důležité principy se nám podařilo prosadit do programu nové koalice, ale musíme pohlídat jejich realizaci. Jak na to? Nechceme ztrácet čas a vymýšlet kolo, když se můžeme inspirovat u sousedů, kde jsou dál a kde to dobře funguje.

I z opozice plníme program, ale dře to

I z opozice plníme program, ale dře to

Máme radost, že koalice naplnila náš dlouhodobý cíl a zřídila Kontaktní místo pro bydlení. Bohužel vzniklo bez jakékoli diskuse a přípravy.

Zvýšení odměny předsedy dozorčí rady o 200%

Zvýšení odměny předsedy dozorčí rady o 200%

13 plně placených funkcí koalici na Šestce nestačí. Evidentně je potřeba uspokojit a odměnit víc straníků. Po vytěžení radnice se koalice pod vedením Jakuba Stárka (ODS) přesunula do naší městské akciovky SNEO a na řadě s odměnou byla Praha 6 Sobě.