Obědy pro děti zdarma

14. listopadu 2022

Obědy pro školní a školkové děti zdarma - podporujeme, ale s výhradou.

Na listopadovém zastupitelstvu jsme většinově podpořili projekt školních obědů zdarma, které nynější starosta slíbil v předvolební kampani. Podpořili jsme ho, protože zohlednil naši hlavní výtku: není určen plošně pro všechny, ale jen pro ty, kteří o to požádají. Navíc byl zatím schválen pouze na dva měsíce - s tím, že během této doby by mělo dojít k sesbírání a vyhodnocení dat zejména o tom, proč rodiny nevyužívají hrazení obědů z projektů HMP nebo MPSV, které už jsou dostupné delší dobu.

Naše zastupitelka Tereza Hubáčková k tomu říká: “Vnímáme obtížnou situaci mnoha rodin s malými dětmi a vítáme každou pomoc, kterou jim můžeme nabídnout. Je však třeba pomáhat především adresně, aby pomoc byla účinná a splnila svůj účel. Proto věříme, že starosta splní své sliby a předloží získaná data a z nich vyplývající strategii další podpory.”

“Zjistili jsme, že např. do projektu MPSV Obědy do škol se dosud zapojilo pouze 5 škol ze 34, celkově 37 žáků z 12 tisíc v Praze 6. Počty zapojených škol a žáků v magistrátním balíčku nejsou dosud známy vůbec,” dodala Eva Tichá, místopředsedkyně zastupitelského klubu Pirátů.

V tomto kontextu vnímají Piráti jako velmi důležitý také slib z programového prohlášení koalice, že bude zpracována koncepce rozvoje sociálních služeb, založená na analýze jejich potřebnosti, která v Praze 6 už dlouho citelně chybí.

Protože Šestka má na víc!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jak posunout sociální oblast v Praze 6? Inspirujme se u sousedů - díl I.

Jak posunout sociální oblast v Praze 6? Inspirujme se u sousedů - díl I.

Šestka v sociální oblasti pokulhává – nemáme koncepci rozvoje sociálních služeb, vlastně ani nevíme, co by v této oblasti občané potřebují, podpora rodin s dětmi je minimální… Proto se Piráti snaží pracovat na zlepšení, byť z opozice. Některé důležité principy se nám podařilo prosadit do programu nové koalice, ale musíme pohlídat jejich realizaci. Jak na to? Nechceme ztrácet čas a vymýšlet kolo, když se můžeme inspirovat u sousedů, kde jsou dál a kde to dobře funguje.

Novou Hradčanskou chceme zelenou!

Novou Hradčanskou chceme zelenou!

Akutně hrozí zásadní omezení zeleně v rámci budoucí výstavby na Hradčanské. Vyzýváme vedení Šestky, aby podala zásadní připomínky a zároveň podporujeme hlas veřejnosti, který má být vyslyšen.

I z opozice plníme program, ale dře to

I z opozice plníme program, ale dře to

Máme radost, že koalice naplnila náš dlouhodobý cíl a zřídila Kontaktní místo pro bydlení. Bohužel vzniklo bez jakékoli diskuse a přípravy.