Ochlaďme Šestku potokem

19. srpna 2022
Ochlaďme Šestku potokem

Potoky, které se dříve zatrubňovaly, aby nepřekážely rozvoji měst a výstavbě infrastruktury, se dnes naopak nově otevírají a revitalizují. Tvoří součást městské zeleně a parků, které mohou sloužit k volnočasovým aktivitám, k rekreaci a také k ochlazování města.

Mezi takto „ztracené“ potoky patří také Dejvický či Veleslavínský potok, který je dnes z velké části zatrubněný. Na to, kde vlastně pramení, se názory různí. Zda v areálu zámečku Veleslavín, nebo kdesi ve středu Veleslavína? Potok protéká pod železniční tratí a jeho malý úsek na povrchu jsme zahlédli na Veleslavíně na soukromém pozemku; pak už jsme jen naslouchali jeho toku v podzemí. Dále vede přes Vokovice a Dejvice do Bubenče.

Podporujeme a budeme prosazovat revitalizaci Dejvického potoka tam, kde to bude možné, aby jeho voda mohla zavlažovat a ochlazovat blízké okolí. Musí však mít regulovaný odtok, musí zde být naprojektovány retence, poldry, průsaky, zdrže apod. Nová trasa toku se nesmí stát nebezpečím pro stávající objekty, porosty a samozřejmě ani pro obyvatele.

Příkladem revitalizace může být Sedlecký potok. Tento potok zanikl při postupné výstavbě Horního Sedlce v MČ Suchdol. V nedávné době do něho byla svedena část dešťových vod a dokonce i splašků z MČ Suchdol, a při přívalových deštích docházelo k zatopení území Dolního Sedlce a okolí, které je již na území MČ Praha 6. Dnes je zde zcela nový potok s minimálním odvodem. Obyvatelé jsou dnes rádi, že zde vznikla relaxační zóna, ale přesvědčit politiky, že jsou zde nemovitosti občanů a potravinářského závodu zatápěny splašky, bylo skutečně náročné. Nejnáročnější bylo zjistit vlastníka, který by provedl rekonstrukci. Ale ani dnes problémy nekončí. Vodoteč a celý nový park je nutné stále udržovat – to není jen o sekání trávy, ale i o údržbě stoky zrealizované z lomového kamene a odvodnění svahu s chodníkem. Nelze pouze vynaložit finance na investice a domnívat se, že je hotovo.

Již v roce 2005 byl zahájen projekt „Potoky pro život“, který se věnuje revitalizaci potoků, navracení vody do města a její přiblížení lidem. Do konce roku 2021 bylo zrevitalizováno 26 km toků, na povrch se podařilo vrátit 2,3 km zaniklých nebo zatrubněných potoků.

Obnova starých vodních toků je obtížná, projekty musí být správně navrženy a hotové úpravy, jak je zřejmé na příkladě Sedleckého potoka, dále spravovány. Přednost musí mít veřejný zájem, který nelze zaměňovat za zájem politiků nebo developerů. Zde se musí sledovat skutečný zájem obyvatel přímo z lokality a zájem z oblasti ochrany prostředí. Nelze povýšit zájem jednotlivců, kteří hledají lukrativní pozemky k zastavění a vyhovuje jim zatrubňování, nad skutečný veřejný zájem na vzniku relaxačních zón, brouzdališť, zajímavých lesních porostů, parků atd.

Šestka má na víc.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jak posunout sociální oblast v Praze 6? Inspirujme se u sousedů - díl I.

Jak posunout sociální oblast v Praze 6? Inspirujme se u sousedů - díl I.

Šestka v sociální oblasti pokulhává – nemáme koncepci rozvoje sociálních služeb, vlastně ani nevíme, co by v této oblasti občané potřebují, podpora rodin s dětmi je minimální… Proto se Piráti snaží pracovat na zlepšení, byť z opozice. Některé důležité principy se nám podařilo prosadit do programu nové koalice, ale musíme pohlídat jejich realizaci. Jak na to? Nechceme ztrácet čas a vymýšlet kolo, když se můžeme inspirovat u sousedů, kde jsou dál a kde to dobře funguje.

Novou Hradčanskou chceme zelenou!

Novou Hradčanskou chceme zelenou!

Akutně hrozí zásadní omezení zeleně v rámci budoucí výstavby na Hradčanské. Vyzýváme vedení Šestky, aby podala zásadní připomínky a zároveň podporujeme hlas veřejnosti, který má být vyslyšen.

I z opozice plníme program, ale dře to

I z opozice plníme program, ale dře to

Máme radost, že koalice naplnila náš dlouhodobý cíl a zřídila Kontaktní místo pro bydlení. Bohužel vzniklo bez jakékoli diskuse a přípravy.