Olga Richterová - Přála bych si více žen v politice

Olga Richterová - Přála bych si více žen v politice

Jak se díváš na nízké procento žen ve vrcholové politice, potažmo na nízký zájem žen o politiku obecně?

Dnes už se dívám zevnitř. Pozoruji, jak hodně kolektivu prospívá, když je smíšený. Ostatně, stejně tak tomu politickému společenství svědčí i jiná rozmanitost - věková, místní, životní… V rozhodování o tom, co se děje s naším zdravotnickým a sociálním systémem a kam míří z obcí a krajů peníze určené pro mateřské a základní školy, bych si přála víc žen (které tu práci reálně vykonávají).

Nízký zájem si vysvětluji tím, jak málo si lidé obecně uvědomují, co všechno je vlastně politika. Třeba počet dětí na učitelku, nebo špatné platy a rozlišování odbornosti u zdravotních sester – to všechno je předmětem politiky. Zbytečně nás poškozuje, že ženy se silným vhledem do problematiky a velkým osobním nasazením o vstup do politiky nestojí. Přitom existuje spousta témat jako porodnictví, ústavní péče o velmi malé děti, zohledňování nových poznatků o fungování mozku v základním školství apod., kde se mohou zapojit. Nemusí to ale být jen témata bližší ženám, to pole působnosti je přirozeně mnohem širší.

Co tě přivedlo do politiky a k Pirátům?

Motorem mi zprvu bylo neuvěřitelně arogantní rozkrádání Prahy 10, kde jsem bydlela. Pak jsme dali dohromady aktivní partu sousedů se zájmem o naši obec a to už byl jen krůček k překročení hranice od angažované občanky ke člence strany.

Jsi z práce ve Sněmovně překvapená, zklamaná nebo naopak potěšená?

Do Sněmovny přišli Piráti po lítých předvolebních bojích plných napadání a ostré rétoriky. Proto nás na začátku překvapila nečekaně pozitivní atmosféra. Většina lidí se na Vás usmívá, všichni se uctivě zdraví, všichni jsou k vám slušní. Přesto brzy člověk zjistí, že je třeba mít se na pozoru a hlídat si, co řekne, co udělá, za co se postaví, co podepíše. Je to trochu zvláštní – taková ostříží noblesa.

Jaké jsou tvé priority jako poslankyně a čeho bys chtěla do konce mandátu dosáhnout?

Mojí hlavní prioritou je dostupné a sociální bydlení. Povinností opozice je důsledně sledovat fungování státu, což se v mém případě týká Úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení, kam spadají důchody. Hodně se také věnuji náhradní rodinné i ústavní péči a zajištění osob se zdravotním postižením.

Jak jsi zmínila, jedním z tvých témat je právě rodina. Co ohrožuje stabilní a zdravou rodinu?

Aby rodina dobře fungovala, potřebuje vedle bydlení a nezbytných financí především právní jistotu. Náš stát ale dopustil šílené věci například v exekučním řádu. Máme-li 863 tisíc dlužníků a 4,5 milionu exekucí, tak se problematika sociálního vyloučení, ale i přímého ohrožení pádem do chudoby týká klidně i dvou milionů lidí. Navíc v téhle pasti vázne zároveň spousta věřitelů. Mnozí živnostníci i malé firmy se dostávají do obrovských potíží právě kvůli tomu, že jim jiní nezaplatí. Piráti chtějí prosadit zavedení teritoriality exekutorů a novelizaci insolvenčního zákona tak, aby skutečně umožnil oddlužení většího počtu lidí. Ale to už je odbočka k Ministerstvu spravedlnosti.

Pojďme zpět k rodinám jako takovým. Co můžeme dělat hned?

V programovém prohlášení nové vlády se píše, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude intenzivně podporovat rozvoj veřejných služeb pro rodinu. Tuto obecnou deklaraci lze nejspíš přeložit jako navýšení dotačního titulu Rodina. Z něj se na jednu stranu financují různá mateřská centra, ale také sociálně aktivizační služby pro rodiny v potížích, tedy služby, které mají předejít těm nejhorším průšvihům a přetnout různé začarované kruhy. A právě tyto služby dnes nesmírně trpí tím, že není víceleté financování a tudíž není možné dlouhodobě plánovat a odvádět kvalitní komunitní práci. Trvalé řešení se tak dnes zbytečně prodražuje, ačkoli by tomu mělo být naopak.

____________________________

PhDr. Olga Richterová Ph.D. (*21.1.1985) je poslankyně České pirátské strany, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a členka výboru pro zdravotnictví. Olga vystudovala překladatelství a tlumočnictví (AJ-NJ) na Karlově univerzitě v Praze, kde získala titul Ph.D. V průběhu studia pobývala v Německu a Anglii, domluví se též rusky a italsky. Kompostuje, ráda běhá a je zastupitelkou na Praze 10. Je vdaná a má dvě malé děti, žije ve Vršovicích a pochází z Choltic u Pardubic.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu