Jsme konstruktivní opozicí v zastupitelstvu MČ Praha 6

Jsme konstruktivní opozicí v zastupitelstvu MČ Praha 6

Zastupitelé Pirátů na Praze 6 vykročili do nového roku 2019 s cílem prosadit co nejvíce ze svého programu, se kterým v říjnových volbách získali důvěru 17,3 % občanů Prahy 6. Opoziční roli nechápou jako pouze kontrolní, hlídací či komentující, ale také jako iniciativní: v případech, kdy koalice Prahy 6 nabídne smysluplná řešení dlouhodobě opomíjených problémů, nabízejí i svou pomocnou ruku.

Prosazují tak zcela nový přístup v politice, který opoziční roli chápe konstruktivně, nikoliv negativisticky. Navštívili proto primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba a také Evu Horákovou, předsedkyni Výboru pro sociální politiku ZHMP a zároveň místopředsedkyni výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP. Za Piráty Prahy 6 se schůzek zúčastnili předseda zastupitelského klubu Ondřej Chrást, Viktor Mahrik, Jana Kabelová, Miloš Vlach **a **Gabriela Lněničková, která je zastupitelkou a také členkou rady na Suchdole.

Cílem schůzek bylo zjistit stav a nabídnout pomoc v rámci několika ožehavých a aktuálních témat Prahy 6. Jedním z bodů jednání s oběma zmíněnými byla situace kolem trojdomí v Šolínově ulici, kde se Piráti Prahy 6 na jaře roku 2018 aktivně vymezovali proti plánům tehdejší radnice. Ta chtěla po několika letech, kdy ho nechala zcela zbytečně nevyužitý chátrat, objekt předat do péče soukromému komerčnímu provozovateli a tím se vyvázat z odpovědnosti za to, co se s ním bude dít a komu bude sloužit.

Podobně jako v případě Nemocnice na Františku na Praze 1, i zde se chystala 30letá koncese (pronájem) soukromému subjektu. A stejně jako na Praze 1, i na Šestce se za velkého přispění Pirátské strany podařilo nevýhodné koncesi veřejného majetku do soukromých rukou zabránit. S předsedkyní Výboru pro sociální politiku i s primátorem jsme probrali možnosti, které tento tradiční objekt na Vítězném náměstí obyvatelům Prahy 6 i celé Prahy nabízí.

Dalším bodem jednání s primátorem byla také dlouho diskutovaná stavba okruhu kolem Prahy, zejména jeho severní části, která přímo ovlivní životy obyvatel Prahy 6 a Suchdola.

V obou případech diskutovaných na MHMP a přímo se týkajících Prahy 6 jsou Piráti připraveni spolupracovat s koalicí na Šestce. O našich návrzích, jak ve zmíněných záležitostech postupovat, chceme diskutovat napříč politickým spektrem, ku prospěchu všech obyvatel Prahy 6.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu