Paralelní dráha? Raději podpořit rozvoj regionů.

Paralelní dráha? Raději podpořit rozvoj regionů.

Letiště je branou do světa a k Praze neodmyslitelně patří. Otázkou zůstává, jestli se má nadále rozrůstat, nebo je na hranici svých kapacit, které není nutné dále zvyšovat.Častý argument, že pokrok a turismus nezastavíš, naráží na názory odborníků, politiků i obyvatel centrálních a turisticky exponovaných částí Prahy.

Zkrátka Praha už více turistů jen těžko pojme a nyní spíše zvažuje, podobně jako světové “turistické metropole” Benátky nebo Barcelona, jak turisty dostat mimo nejexponovanější místa, a nejlépe také mimo Prahu. Česká republika přece nabízí mnoho krás a turistického vyžití i mimo svou metropoli! Rostou také obavy obyvatel Prahy 6 a dalších k letišti přilehlých obcí z rostoucího hluku a znečištění, které by rozšíření bezesporu přineslo, a to vlivem samotných letadel, ale také z nárůstu osobní i nákladní automobilové dopravy, která by se logicky se zvýšením kapacity letiště také zvyšovala. Vzhledem k vyhlášení klimatické nouze v některých státech Evropy lze předpokládat zvyšování tlaku na energetickou úspornost dopravy a vyšší zdanění paliv pro letadla. Plánovaná výstavba VRT (vysokorychlostní železniční tratě), která je prioritou jak stávající vlády tak Pirátů, sníží potřebu regionálních letů na kratší vzdálenosti; i proto jsou projekce lineárního růstu cestujících spíše zjednodušující fikcí. Jestliže má rozšíření Letiště Václava Havla stát 27 miliard Kč, stejné peníze by přinesly větší užitek hned několika mimopražským regionům a rozložily dopravní zátěž. Bylo by tedy dobré nejdříve důsledně promyslet a zvážit možnosti, jak letecký provoz částečně odklonit i na stávající regionální letiště (Brno, Pardubice, Ostrava, Karlovy Vary, atd.), která projevují zájem stát se větším dopravním uzlem. Měli bychom usilovat o rovnoměrný rozvoj země jako celku.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu