Paralelní dráha? Raději podpořit rozvoj regionů.

20. května 2019
Paralelní dráha? Raději podpořit rozvoj regionů.

Letiště je branou do světa a k Praze neodmyslitelně patří. Otázkou zůstává, jestli se má nadále rozrůstat, nebo je na hranici svých kapacit, které není nutné dále zvyšovat.Častý argument, že pokrok a turismus nezastavíš, naráží na názory odborníků, politiků i obyvatel centrálních a turisticky exponovaných částí Prahy.

Zkrátka Praha už více turistů jen těžko pojme a nyní spíše zvažuje, podobně jako světové “turistické metropole” Benátky nebo Barcelona, jak turisty dostat mimo nejexponovanější místa, a nejlépe také mimo Prahu. Česká republika přece nabízí mnoho krás a turistického vyžití i mimo svou metropoli! Rostou také obavy obyvatel Prahy 6 a dalších k letišti přilehlých obcí z rostoucího hluku a znečištění, které by rozšíření bezesporu přineslo, a to vlivem samotných letadel, ale také z nárůstu osobní i nákladní automobilové dopravy, která by se logicky se zvýšením kapacity letiště také zvyšovala. Vzhledem k vyhlášení klimatické nouze v některých státech Evropy lze předpokládat zvyšování tlaku na energetickou úspornost dopravy a vyšší zdanění paliv pro letadla. ?Plánovaná výstavba VRT (vysokorychlostní železniční tratě), která je prioritou jak stávající vlády tak Pirátů, sníží potřebu regionálních letů na kratší vzdálenosti; i proto jsou projekce lineárního růstu cestujících spíše zjednodušující fikcí. Jestliže má rozšíření Letiště Václava Havla stát 27 miliard Kč, stejné peníze by přinesly větší užitek hned několika mimopražským regionům a rozložily dopravní zátěž. Bylo by tedy dobré nejdříve důsledně promyslet a zvážit možnosti, jak letecký provoz částečně odklonit i na stávající regionální letiště (Brno, Pardubice, Ostrava, Karlovy Vary, atd.), která projevují zájem stát se větším dopravním uzlem. Měli bychom usilovat o rovnoměrný rozvoj země jako celku.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jak posunout sociální oblast v Praze 6? Inspirujme se u sousedů - díl I.

Jak posunout sociální oblast v Praze 6? Inspirujme se u sousedů - díl I.

Šestka v sociální oblasti pokulhává – nemáme koncepci rozvoje sociálních služeb, vlastně ani nevíme, co by v této oblasti občané potřebují, podpora rodin s dětmi je minimální… Proto se Piráti snaží pracovat na zlepšení, byť z opozice. Některé důležité principy se nám podařilo prosadit do programu nové koalice, ale musíme pohlídat jejich realizaci. Jak na to? Nechceme ztrácet čas a vymýšlet kolo, když se můžeme inspirovat u sousedů, kde jsou dál a kde to dobře funguje.

Novou Hradčanskou chceme zelenou!

Novou Hradčanskou chceme zelenou!

Akutně hrozí zásadní omezení zeleně v rámci budoucí výstavby na Hradčanské. Vyzýváme vedení Šestky, aby podala zásadní připomínky a zároveň podporujeme hlas veřejnosti, který má být vyslyšen.

I z opozice plníme program, ale dře to

I z opozice plníme program, ale dře to

Máme radost, že koalice naplnila náš dlouhodobý cíl a zřídila Kontaktní místo pro bydlení. Bohužel vzniklo bez jakékoli diskuse a přípravy.