Praha 6 NEPLASTUJE?

Praha 6 NEPLASTUJE?

Loni v létě schválilo zastupitelstvo MČ Praha 6 Vyhlášení stavu klimatického ohrožení, které zakazuje používání jednorázových plastů na všech veřejných akcích pořádaných radnicí. Zahrnuje také smlouvy uzavřené na více let (to se týká třeba Kulturního centra Kaštan, Písecké brány, Farmářských trhů či Pelléovy vily). MČ sice plánuje vyzvat smluvní strany k jednání o dodatku, realizace je však stále v nedohlednu.

Radní Lacina na uložený úkol reagoval půlstránkovou informací, kde mimo jiné uvádí: „Vzhledem k dlouhodobé povaze těchto smluv budeme muset jako protistrana smluvním partnerům nabídnout srozumitelnou protihodnotu, kterou může být například prodloužení délky nájmu atd.“

Lacinovo „něco za něco“ mi připomíná staré struktury. Spíše se zdá, že hledá výmluvy a důvody, nikoliv řešení.

Nabízí se hned několik příkladů, kde veřejné akce bez plastu už fungují. V Brně neplastují už pátým rokem. Také v Praze se můžeme inspirovat Magistrátem HMP, kde se od loňského května příjemci dotací v oblasti kultury a umění zavazují, že budou prodávat jídlo a nápoje pouze ve vratném omyvatelném nádobí ze skla, porcelánu či kovu, nebo ve vratném plastovém nádobí.

I farmářské trhy Náplavka fungují bez plastů. Zavedli zde vratné kelímky na studené i teplé nápoje v systému „Otoč kelímek“, který mohou zákazníci vrátit i v jakékoliv zapojené kavárně. Pivo, víno a nealko se čepuje do skla, do vratných, zálohovaných kelímků typu „Nicknack“ nebo do nádob, které si zákazníci sami přinesou. Občerstvení servírují pouze na nádobí z přírodních materiálů, do porcelánu nebo do vlastních přinesených krabiček zákazníků. Jednorázové sáčky nahradil papír.

V Evropě šla příkladem Francie: do nového roku vstoupila zákazem používání jednorázových plastů. Předběhla tak rozhodnutí Evropské unie, které bude platit pro všechny členské země již od příštího roku.

Šestkoví Piráti z opozičních lavic Zastupitelstva MČ Praha 6 opakovaně důrazně prosazují neplastování na úřadě, na akcích pořádaných radnicí a také v podmínkách dotačních titulů. Mezi prvními, kdo hlasy Pirátů vyslyšel, byl tajemník úřadu MČ, který neprodleně nahradil PETky s vodou a kelímky za džbány a sklenky. Poté se chytře připojil i starosta Kolář a Piráti se stali spolupředkladateli dokumentu Vyhlášení stavu klimatického ohrožení.

Věříme, že i Farmářské trhy rády a bez „protiplnění“ již nyní vyjdou vstříc schváleným opatřením MČ Praha 6, která prospějí zdravému životu občanů i životnímu prostředí.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu