Piráti Praha 6 zásadně nesouhlasí se změnou územního plánu v předpolí obory Hvězda.

Piráti Praha 6 zásadně nesouhlasí se změnou územního plánu v předpolí obory Hvězda.

Hvězdu a přilehlé pozemky považujeme za celopražsky významnou odpočinkovou, rekreační zónu a jakékoliv změny využití by byly naprosto nežádoucí a v rozporu s veřejným zájmem.

Historie místa, kde se odehrála bitva na Bílé hoře, činí navíc z lokality památné území pro celý národ. Jakékoliv privátní snahy o přeměnu tohoto místa na pozemky pro výstavbu vnímáme jako nepřijatelné. Toto stanovisko prosazujeme v Komisi územního rozvoje v Praze 6, kde jsme bohužel naprosto neproporčně získali místo jen pro jednoho našeho nominanta. Zároveň ve smyslu ochrany tohoto území před prolomením platného územního plánu jednáme i se svými pirátskými kolegy, zastupiteli v hlavním městě Praze.

Podíleli jsme se tak na tom, že požadovaná změna územního plánu, která by umožnila bytovou výstavbu mezi oborou Hvězda a ulicí Moravanů, byla Komisí územního rozvoje Prahy 6 v tomto volebním období zamítnuta 2x. Stejně se proti změně rozhodl i Výbor pro územní rozvoj hl. m. Prahy.

Z komisí Prahy 6 informuje Pirátka Jana Kabelová: „v Praze 6 jsme se na komisi dne 4. 9. 2019 pro rozsáhlé diskuzi hlasováním rozhodli pro myšlenku udržet v předpolí Hvězdy charakter lokality tak, jak ji určuje platný územní plán, tj. přírodní rekreační plocha. (viz zápis bod 2. 12.) Podruhé jsme se 29. 1.2020 shodli na tom, že naše stanovisko se od zářijové komise nezměnilo. (viz zápis bod 4. 1.)”

Zápisy z obou komisí v Praze 6 naleznete zde.

Magistrátní Výbor pro územní rozvoj bod projednával 30. 1. 2019. Ze zápisu výboru ke změně 279/19 uvádíme:

Jana Plamínková: “Změna je natolik neakceptovatelná, že není na co čekat.”

Aleš Rajman: “Prosím o přerušení. V lednu byly MČ podány zásadní úpravy podnětu a čekáme na projednání.”

Lucie Zimmermanová: “Území je zeleň, paní to získala darem jako zeleň, teď se rozhodla udělat z toho stavební pozemek, je to vedle obory Hvězda. Včera proběhla komise územního rozvoje Prahy 6, návrh na kladné stanovisko vůči této změně nebyl schválen. Pokusy udělat ze zeleně ziskovou záležitost se stále opakují, všichni trvají na tom, že je to zeleň, která se má rozšiřovat. Tento pozemek není určen k výstavbě a není k němu žádná cesta. Horek, člen komise územního rozvoje Prahy 6: Potvrzuji, co bylo řečeno. Jde o celoměstsky významnou zeleň. Asi by bylo fér, aby se jednalo s investorem, ale rozhodně by to nemělo být v zástavbě.”

Tomáš Portlík: “Také jsem pro neschválení.”

Hlasování o ukončení pořizování Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1 Celý zápis naleznete zde

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu