Jak se Piráti připravují na práci v zastupitelstvu Prahy 6

Jak se Piráti připravují na práci v zastupitelstvu Prahy 6

Devět pirátských zastupitelů Prahy 6 se chystá na zasedání zastupitelstva, které proběhne v pátek 26. dubna 2019. Jak bývá dobrým zvykem, připravovali se na něj společně na veřejné schůzi Zastupitelského klubu v Pražském pirátském centru na Palackého náměstí.

Zastupitelský klub konstatuje, že v programu opět není prostor pro diskuzi zastupitelů o závažných problémech naší městské části. Program je bohatý, plný důležitých, ale formálních úkolů, jako např. “nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky” apod. Skutečné problémy Rada MČ do programu zařadila, bohužel již tradičně jen jako body písemné informativní, ke kterým není umožněna diskuze. Piráti tuto taktiku dlouhodobě kritizují a se železnou pravidelností navrhují k informativním bodům alespoň otevření diskuze zastupitelů. Kde jinde než na zastupitelstvu by se mělo diskutovat o nejzávažnější problémech, investicích a záměrech městské části? Opět tak zřejmě bez diskuze může zůstat informace o dění ve společnosti SNEO, a.s., tedy společnosti, která spravuje většinu majetku městské části i její investice. Zde se skutečně v posledních měsících odehrávají velké věci, o kterých by si (nejen) zastupitelé zasloužili být informováni. Samotní radní se vzájemně obviňují, představenstvo společnosti nefunguje - je to snad nepodstatná situace, která si nezaslouží diskuzi? Piráti Prahy 6 si to nemyslí, budou žádat otevření diskuze i k tomuto závažnému tématu. Znemožnit otázky chce koalice i v dalších palčivých kauzách, jako je stagnující situace Polikliniky pod Marjánkou, rekonstrukce Dejvické 4 nebo Strategie MČ Praha 6 k zmírňování dopadů změny klimatu. Naši zástupci v Kontrolním výboru by rádi otevřeli diskuzi také o fungování jeho předsedy, koalicí dosazeného zastupitele Petra Píši, který ani po 100 dnech hájení neprokázal, že by byl v této funkci skutečně kompetentní osobou. Kontrolní výbor měl být, dle slov zástupců koaličních stran, v rukou opozice. To však neplatí a koalicí dosazený předseda nám postupně svými činy dává za pravdu, že kontrolovat sám sebe (tedy koalice koalici) není to pravé ořechové, resp. jde to proti smyslu demokratické kontroly politických sil, kterou by měl kontrolní výbor reprezentovat. Vyzýváme proto všechny zastupitele, koaliční i opoziční, zamysleme se nad tím, proč vlastně v zastupitelstvu jsme a proč nám dali voliči ve volbách důvěru. Bylo to proto, abychom mlčeli a jen tiše hlasovali bez diskuze o tom, co nám někdo předloží, nebo je naším úkolem především hájit zájmy občanů, prát se za ně a především navrhovat ta nejlepší řešení pro naši městskou část? My máme jasno, hlasujeme pro otevření diskuze k závažným bodům jednání.

Ondřej Chrást, předseda Zastupitelského klubu Piráti Praha 6

Sledujte náš web praha6.pirati.cz a aktuální Facebookové zpravodajství (nejenom) ze Zastupitelstva https://www.facebook.com/PiratiP6

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu