Rekonstrukce Vítězného náměstí

Rekonstrukce Vítězného náměstí

Na pátečním zastupitelstvu Prahy 6 se bude projednávat rekonstrukce Vítězného náměstí. Vítězný návrh umožní po sto letech srdce Dejvic dokončit a vrátit mu jeho funkci srdce čtvrti - náměstí, průsečíku pěších i dopravních vazeb. Nikoliv jen rozlehlé křižovatky, jakou je dnes.

Přestavba vede dopravu dál od středu, kde vznikne náměstí, doplňují se bezbariérové pěší vazby a vznikají nové přístupy do metra.

Za Piráty tuto rekonstrukci podporujeme. Ozývají se ale i hlasy proti a řeší se podmiňující stavby.

Samotná rekonstrukce náměstí dopravu na Praze 6 nezachrání. A ani nemůže. Úzkým hrdlem dopravy v Dejvicích je a bude křižovatka na Prašném mostě a při kongescích uzavíraný vjezd to tunelu Blanka. Zvýšením průjezdnosti Vítězného náměstí pro automobily zničíme jeho funkci centra čtvrti a nezískáme nic. Zácpa se posune o pár set metrů blíž k hradu.

Má-li náměstí sloužit svému účelu, musí z náměstí zmizet zbytná autobusová a automobilová doprava. K tomu slouží stavby, které jednoznačně podporujeme:

Vybudování dvoukolejné elektrifikované železnice do Kladna a na Letiště Prodloužení tramvajové trati do Suchdola a vybudování přilehlých parkovacích kapacit Prodloužení tramvajové trati na Dědinu a dále k dlouhé míli a Terminálu 3 Prodloužení tramvajové trati na Strahov

Současné vedení Prahy 6 ale rekonstrukci podmiňuje ještě jednou stavbou: obchvat KES - komunikace Evropská Svatovítská. S touto podmínkou nemohu souhlasit. Rekonstrukci VN lze provést i bez něj.

Obchvat KES - komunikace Evropská Svatovítská je plánová gymnasijní ulicí, přes pozemek současného kulturního centra Klubovna, skrze armádní areál a s nevyřešeným napojením na Svatovítskou. Vyústění do ulice Svatovítská nejde udělat dobře. Úrovňové křížení posune stávající problém o 100 metrů nahoru. Při současném provozu zde projíždí ve špičce tramvaj každou minutu plynulé úrovňové křížení zde možné není. Mimoúrovňové křížení by znamenalo urbanistickou čuňárnu v podobě zbourání dětského hřiště na rohu Václavíkovy ulice a vedení ucha křižovatky skrze něj před okny zástavby. Což stěží získá potřebné kladné posudky a snaha protlačit toto řešení povede k letům správních sporů.

Jako zastupitel Prahy 6 stavbu KES nepodporuji. Pro rekonstrukci vítězného náměstí nutná není. Za stamilionové částky přijde Praha 6 o Klubovnu a funkční kulturní centrum, dětské hřiště a nezíská nic krom přesunu části dopravy z ulice Generála Píky na novou komunikaci a posunutí zácy o 100 metrů výš. dodává Hoskovec.

Dokud je úzkým hrdlem dopravy na Praze 6 křižovatka na Prašném mostě a vjezd do Blanky, není jiné řešení rovnice než snížit počet zbytné automobilové dopravy tak, aby stačila stávající kapacita. K tomu je nezbytné začít místo budování zbytečných kapacitních obchvatů uprostřed rezidenční čtvrti vybudovat kapacitní a pohodlnou kolejovou dopravu a návazná P+R směrem na Kladno, do Suchdola, na Strahov, na Dědinu a Dlouhý lán.

Rekonstrukci vítězného náměstí podporujeme, nebudeme hlasovat pro podmínění KESem.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu