Report ze zastupitelstva

16. prosince 2022

V pátek 16. prosince proběhlo 3. jednání zastupitelstva Prahy 6 v novém volebním období. Co byly klíčové body a co se podařilo:

 1. Pomoc pro partnerské město Khmelnytskyi na Ukrajině.
  Na základě dříve poskytnuté pomoci Rada přijala usnesení o poskytnutí daru v hodnotě cca 180 tisíc Kč. Jedná se v podstatě o dočerpání rozpočtové položky na tuto pomoc vyhrazené. Obsahem pomoci měli být čepice s bambulí, fleecové rukavice, ponožky a termoprádlo. Na základě připomínek našeho zastupitele Miloše Vlacha se podařilo dohodnout navýšení této pomoci o dalších 200 tisíc korun. Ty mají být využity na pořízení generátorů elektrického proudu, které jsou teď na Ukrajině extrémně potřebným artiklem.
 2. Rozpočet Prahy 6
  Zásadním bodem zastupitelstva bylo schválení rozpočtu na příští rok. Zajímali se jsme hlavně o investice. Ty koalice v podkladových materiálech popsala na jeden a půl A4 (!) a tak jsem se toho moc nedozvěděli. Náš návrh usnesení na projednání investic alespoň v únoru na dalším zastupitelstvu koalice rovněž odmítla. Hlavně že koalice má zvláštního zastupitele pro investice... Zajímaly nás i budoucí zdroje na investice, až vyčerpáme peníze z prodeje nejrůznějšího majetku v minulosti. Je nejvyšší čas řešit, za co budeme opravovat školy po roce 2030.
 3. SNEO - naše městská akciovka
  Tradičním bodem zastupitelstva je zpráva o činnosti naší akciové společnosti SNEO. Hlavními tématy bylo zcela neadekvátní zvýšení odměny pro předsedu dozorčí rady o 200 % a utajené a naprosto uzavřené výběrové řízení na nové členy představenstva. Pouze člen výběrové komise může do výběrového řízení někoho přihlásit, navíc na to měl lhůtu 3 pracovní dny. Výběrové řízení není nikde zveřejněno, nikdo o něm neví. Navíc, dělat výběrko těsně před Vánoci obvykle nevede k vysokému množství zájemců. To ovšem není cílem koalice. Naopak. Navrhovali jsme nynější "výběrové řízení" zrušit a vyhlásit nové, veřejné a otevřené, do kterého by se mohl přihlásit kdokoli. Koalice otevřenost ale jednoznačně odmítla.
 4. Interpelace
  Pevnou součástí každého zastupitelstva jsou interpelace. Nejdřív jdou na řadu občané, potom se ptáme vedení my - zastupitelé. Celkem jsme dohromady s občany měli přes 30 interpelací. Je vidět, že otázek na nové vedení Šestky je víc než dost. Řešili jsme revitalizaci plácků v Malém Vatikánu a zapojení místních občanů, rozvoj Nového Sedlce, parkování na Dědině nebo třeba revitalizaci Dejvické. V případě Dejvické zastupitelstvo uložilo radnímu pro územní rozvoj termín na zpracování zadání pro soutěž na koncepční studii do konce listopadu. Bohužel se nic nestalo a tak se proměna Dejvická zatím vůbec neblíží. Všechna tato témata budeme dál sledovat a informovat.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jak posunout sociální oblast v Praze 6? Inspirujme se u sousedů - díl I.

Jak posunout sociální oblast v Praze 6? Inspirujme se u sousedů - díl I.

Šestka v sociální oblasti pokulhává – nemáme koncepci rozvoje sociálních služeb, vlastně ani nevíme, co by v této oblasti občané potřebují, podpora rodin s dětmi je minimální… Proto se Piráti snaží pracovat na zlepšení, byť z opozice. Některé důležité principy se nám podařilo prosadit do programu nové koalice, ale musíme pohlídat jejich realizaci. Jak na to? Nechceme ztrácet čas a vymýšlet kolo, když se můžeme inspirovat u sousedů, kde jsou dál a kde to dobře funguje.

Novou Hradčanskou chceme zelenou!

Novou Hradčanskou chceme zelenou!

Akutně hrozí zásadní omezení zeleně v rámci budoucí výstavby na Hradčanské. Vyzýváme vedení Šestky, aby podala zásadní připomínky a zároveň podporujeme hlas veřejnosti, který má být vyslyšen.

I z opozice plníme program, ale dře to

I z opozice plníme program, ale dře to

Máme radost, že koalice naplnila náš dlouhodobý cíl a zřídila Kontaktní místo pro bydlení. Bohužel vzniklo bez jakékoli diskuse a přípravy.