Jak hodnotíme rozpočet Prahy 6 pro rok 2019?

Jak hodnotíme rozpočet Prahy 6 pro rok 2019?

Článek je naším vyjádřením pro listopadové číslo časopisu Šestka

Jestli je schválený rozpočet Prahy 6 správný a jak je alokace zdrojů v rozpočtu optimální by se dalo posoudit pouze podle toho, jak dobře přispívá ke strategii Prahy 6. Ta by měla být obsažena v programovém prohlášení současné koalice. Jenže nic takového jako platné programové prohlášení neexistuje a to přesto, že si koalice „plácla“ za neprůhledných okolností hned 3 dny po volbách, což bylo téměř před třemi měsíci. Když jsme se po prioritách, které by měly reflektovat priority městské části, dotazovali na Finančním výboru, zástupce koalice sdělil, že rozpočet je vybalancovaný. To je ale velmi vágní a rozhodně ne uspokojivé tvrzení, které by se dalo interpretovat tak, že prioritou je všechno a zároveň nic. Jsme přesvědčeni, že více ambiciózně sestavený a na celkovou strategii městské části konkrétně provázaný rozpočet by s identickými zdroji dokázal přinést větší veřejný prospěch.

Mgr. Ondřej Chrást – předseda zastupitelského klubu Piráti Praha 6 Text vznikl ve spolupráci s finančním expertem Pirátů Prahy 6 Ing. Vladimírem Šraierem MBA

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu