Jak hodnotíme vývoj zastupitelské demokracie za posledních 30 let v Praze 6

Jak hodnotíme vývoj zastupitelské demokracie za posledních 30 let v Praze 6

Článek je vyjádřením pro listopadové číslo časopisu Šestka

První demokratickou radnici v porevoluční historii úspěšně budoval starosta Jiří Hermann, bylo to období naděje z nově nabyté svobody. V průběhu let došlo k privatizaci bytů, kterou lze - přes jistou pachuť spojenou se stovkami klientelistických případů - považovat za úspěšnou transformaci státního majetku směrem k demokracii vlastnímu osobnímu vlastnictví. Katastrofálně však ve srovnání s porevoluční minulostí dopadá radnice současná. Neschopnost při správě veřejného majetku (např. Poliklinika pod Marjánkou) či právě dokončovaná snaha o (vý)prodej nejlukrativnějších pozemků pro bytovou či kancelářskou výstavbu do rukou firem s neprůhlednou vlastnickou strukturou sídlících na Kypru, a to ještě výrazně pod cenou, je podivuhodným završením 30 let cesty k demokratické společnosti. Piráti na Praze 6 přicházejí s jasnou představou a plány, jak situaci posunout směrem ke skutečné participativní demokracii, bez vlivu postbolševických struktur převlečených za podnikatele a se skutečnou vizí správy veřejného majetku.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu