Jakou máme zkušenost se spolky v Praze 6

Jakou máme zkušenost se spolky v Praze 6

Článek je vyjádřením pro zářiové číslo časopisu Šestka

Spolky na Šestce dělají dobrou práci, od skautů přes sportovní spolky, od včelařů po milovníky staré hudby. Velký přínos pro Prahu 6. Zvláštní postavení mají spolky, které chrání přírodu a krajinu. Jsou ze zákona (zák. 114/92 Sb.) povinným nástrojem participace občanů, a otevřely v minulých letech důležitá témata: zodpovědnější péče o stromy, co nejsou kandelábry, sekání trávy vysoko nad zemí, nahrazení karcinogenního roundupu. Dávné požadavky spolků přinesly, co se dnes v péči o zeleň Prahy 6 ukazuje jako správný postup. Spolky přišly péčí TOP, STANu, ODS a ANO o legislativní možnost ovlivňovat umístění staveb. Stále však mohou zasáhnout do tvorby územních plánů. Správní žaloba spolků proti snaze Městské části změnit 6 tis m2 chráněné zeleně v Tiché Šárce na stavební parcelu ukazuje, že stávající vedení radnice je ve vztazích se spolky bezradné. Nepomohla by mezinárodní metodika spolupráce radnic a spolků, kterou spolky radnici nabízeli?

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu