Školství potřebuje novou energii

Školství potřebuje novou energii

Přinášíme Pirátský pohled na některé výzvy ve školách a školkách, které zřizuje naše městská část.

Přijímací řízení do školek

Nejviditelnější problém, který rok co rok přináší do rodin měsíce trvající nejistotu o přijetí dětí do školky, nutí babičky a tety stát fronty před školkami ve stejný čas na různých místech Prahy 6, maminky nutí odříkat pracovní nabídky protože není jasné jak to bude ze školkou,, zavaluje rodičovské skupiny na facebooku příhodami o čekání na telefonát ze školky od května do půlky září, a živí předražené soukromé školky. Více o tématu píše Terka Hubáčková na této stránce našeho listu.

Pirátské řešení: Pokud dostaneme mandát v letošních volbách, připravíme už pro příští rok stejnou webovou aplikaci, jakou na adrese zapisdoms.praha5.cz používá pro podporu svých rodičů Praha 5, na adrese zapisdoms.brno.cz používá Brno, na jiné adrese Plzeň atd. Jde o praxí vyzkoušený systém, Praha 5 díky tomu zapisuje bez stresů a v řádech dnů, Brno taktéž. Rodiče od začátku vědí, jaké má jejich dítě šanci na přijetí, nejsou odkázáni na čekání na telefonáty, neberou útokem radnici, protože všechny informace jsou na webu. Současná radnice Prahy 6 namítá, že webová aplikace odporuje školskému zákonu a zákonu o ochraně osobních dat, ale není tomu tak.

Zápisová turistika do základních škol

Děti, které bydlí v ulicích v okolí školy, dostávají při zápisu do této školy body navíc. Děti ze vzdálenějších oblastí Prahy 6 se proto papírově “stěhují” do okolí škol. Jde o nepříliš důstojnou praktiku, při které jsou už pětileté děti svědky lhaní svých rodičů. Na druhou stranu, těžko rodičům vyčítat, že hledají způsob, jak dítě dostat na vybranou školu, když to není spádová (čili body navíc bonusovaná) škola v nejbližším okolí. Týká se to typicky škol s alternativními způsoby vyučování (montessori na Dlouhém Lánu), kde pro daný typ vyučovacího stylu je jedinou alternativou nestátní škola za stovky tisíc korun ročně.

Pirátské řešení: Na Dlouhém Lánu se v dotazníkovém šetření (uspořádaném spolkem Montessori rodičů) ukázalo, že rodiče do montessori tříd většinou nedávají děti kvůli alternativnímu vyučovacímu stylu, ale kvůli menšímu počtu dětí ve třídě, vyššímu počtu hodin angličtiny a hudby, a kvůli dobré pověsti tamějších pedagogů. Nejen spolek rodičů, ale i radnice by se měla začít zajímat o potřeby a očekávání rodičů žáků svých škol, a podle nich rozšiřovat a měnit nabídku vzdělávacích přístupů a stylů. Jakmile bude nabídka vzdělávání ve školách zřizovaných městskou částí odpovídat tomu, co rodiče vyžadují, přestanou dávat smysl stěhování budoucích prvňáků do okolí oblíbených škol. Zápisovou turistiku lze řešit i jednoduše - sledovat, kde dítě bydlí opravdu, nikoli na papíře, a zapisovat děti podle reálného bydliště se sankcí za porušení. Taková “jednoduchá” řešení Pirátům smysl nedávají, je třeba řešit příčinu, nikoli symptom.

Špatně odměňovaní učitelé

Urbánní legenda vypráví, jak před jednou z petřinských škol zastavilo červené ferrari, z něj vystoupil skvěle oblečený muž s velkou kyticí a šel přemlouvat nejoblíbenější učitelku prvního stupně této školy, aby už nepracovala pro Prahu 6, ale pro něj. Muž se jmenoval Martin Roman, dříve řídil ČEZ, teď vlastní síť soukromých škol. Učitelka se přemluvit nenechala, protože prostředí školy, kde poté byla na náslechu, se jí zdálo příliš odtržené od života. Legenda poukazuje na to, jak si někteří soukromí provozovatelé škol váží kvalitních učitelů.

Pirátské řešení: Shánění učitelů je největší bolehlav pro každého ředitele školy. Školy zřizované městskou částí nemohou konkurovat soukromému sektoru mzdami, ale městská část jako odpovědný zřizovatel by měla přesto vědět, jak dobré učitele přilákat a udržet. Nabídkou obecních bytů za odučená léta? Kontinuálním vzděláváním, třeba na kvalitních univerzitách v zahraničí? Benefitními systémy jako v korporacích, kdy pracovník ročně může utratit určitou částku za různé služby či věci podle svého rozhodnutí? Městská část jako nejbohatší a největší zřizovatel škol na Praze 6 by na trhu práce neměla stát s prosíkem a prázdnou čepicí. Pirátská radnice najde z mnoha možností, jak udržet kvalitní učitele, tu správnou.

Ředitelé zavaleni administrativou

O stálém nárůstu administrativy mluví všichni ředitelé škol v Praze 6 bez rozdílu. Ředitel, který více a více svého času tráví nad papíry, nemá čas chodit do tříd na náslechy, koučovat a mentorovat učitele, potkávat se s žáky a jejich rodiči, udělat školu místem setkávání lidí z okolí.

Pirátské řešení: Piráti se často živí jako procesní analytici, takže využijí svoji odbornost a přesně zmapují, které z ředitelských administrativních činností jsou nutné, které zbytečné, a které může dělat někdo jiný. Ponechají ředitelům/školám jen ty nezbytné, a (tak jako v Praze 7) s těmi jim bude asistovat radnice.

Role rodičů při řízení školy

Ta se liší škola od školy. Známe školku, kde jsou tak nadšené a aktivní maminky, že jim pedagogický sbor plně předal starost o všechny doprovodné věci typu výletů, školek v přírodě a besídek a radí se s nimi o zásadních rozhodnutích (po večerech ve stylových kavárnách). Známe školy, kde ředitelka naopak jakoukoli rodičovskou připomínku bere jako zasahování do svých pravomocí a s rodiči válčí. Rodiče pak směřují na radnici, a školský odbor má co řešit.

Pirátské řešení: Podle Pirátského názoru by radnice měla mohutně podporovat účast rodičů na životě školy. Podle zákona všechny zásadní rozhodnutí o škole projednává školská rada, která sdružuje zástupce radnice, pedagogy i rodiče. Piráti plánují školské rady probudit z nečinnosti, stejně jako v Praze 7 v nich nechat radnici zastupovat radní včetně starosty, požádat o účast ve školních radách aktivní rodiče, pokud tam ještě nejsou. Rodiče by neměli s problémy škol chodit na radnici, ale měly by mít důvěru v ředitele školy i ve členy školské rady a vedení rodičovských spolků.

Piráti vidí i další výzvy v radničním řízení školství na Praze 6:

  • Chybějící školní budovy a místa ve školách - kde se liší pohled celoměstských dokumentů (je potřeba postavit 3 nové školní budovy nebo rozšířit stávající), předvolebních hesel (1000 míst v nových školách) a reality (pouze 1 projekt nové školy dlouhé roky zastavený nesouhlasem vlastníků okolních pozemků)
  • Parkování před již existujícími školami - kde auta zastavují v ulicích a na chodnících, nikoliv na parkovištích, a na některých místech probíhá v osm ráno nešťastný a nebezpečný souboj aut s malými dětmi.
  • Vztah s nestátními školami - které by městská část měla začít brát jako inspiraci a jako silného soupeře na trhu zaměstnanců i při rodičovském výběru školy.
  • Vztah k domácímu vzdělávání - které se stává silným zdrojem podnětů (inspirativních i kritických) pro školské prostředí.

Je toho spousta, čím by městská část mohla pomoci svým školám, aby fungovaly ještě lépe a radostněji. Pro Piráty je školství oblastí, ve které jsou doma. Mají ve svém týmu v Praze 6 několik uznávaných osobností z oblasti školství včetně zakladatele ScioŠkol Ondřeje Šteffla, odborníka na nadané děti a bývalého předsedu klubu nadaných Mensa Václava Fořtíka, nebo teoretika nadání a člena komise Ministerstva školství pro rozvoj nadaných dětí v technických oborech Radka Letka, se kterým jsme přinesli rozhovor v minulém čísle Pirátských listů. Piráti jsou připraveni připraveni převzít za školství v Praze 6 zodpovědnost.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu