Dají-li či nedají-li radní Prahy 6 slevu městským nájemcům?

Dají-li či nedají-li radní Prahy 6 slevu městským nájemcům?

Rada MČ Praha 6 už v lednu 2021 schválila spolku Farmářské trhy slevu z nájemného stánků za listopad a prosinec 2020, kdy z důvodů vládních nařízení dodržovat větší rozestupy mezi stánky mohl využít jen polovinu obvyklého počtu.

Tato chvályhodná vstřícnost ovšem platí jen pro někoho. Městští nájemci nebytových prostor totiž dosud slevu za 4. čtvrtletí nedostali a někteří museli své provozovny dokonce úplně zavřít. Se selektováním poskytnutých slev Piráti nesouhlasí a žádají rovný přístup.

„Obávám se, že nastavení smlouvy, která zvýhodňuje Farmářské trhy oproti městským nájemcům nebytových prostor a umožňuje tak nerovné zacházení s nájemci, může být považováno za nefér jednání. Radnice by se měla ke svým nájemcům chovat stejně, nediskriminačně a transparentně a podpořit také ostatní nájemce městských prostor,” uvádí Eva Tichá, zastupitelka MČ Praha 6 (Piráti).

Radní slevu odůvodňují tím, že předmětem smlouvy je pořádání trhů. To je ale nepřesné. Spolek Farmářské trhy platí MČ Praha 6 za pronájem jednotného mobiliáře dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci za účelem zajištění ,,farmářských trhů”. Také se radní odkazují na klauzuli ve smlouvě, která praví, že pokud není možné pořádat trhy z objektivního důvodu, pak spolek nehradí část měsíční platby.

Existují však nájemci, kteří stále žijí v nejistotě. Rada MČ Praha 6 totiž až dosud nevyslyšela doporučení dislokační komise a stále neschválila nájemcům nebytových prostor poskytnutí slevy z nájemného ve výši 50% za čtvrté čtvrtletí 2020 . Předložení návrhu místostarosty Jana Laciny (STAN) zablokovali místostarostové Jakub Stárek (ODS) a Jaromír Vaculík (TOP 09), kteří považovali podporu nájemců ve výši 50% za příliš vysokou.

Pracovní skupina starosty Ondřeje Koláře (Klid a TOP 09) se také neslavně zasloužila o prodlení poskytnutí slevy tím, že dlouho otálela a situaci od loňska neřešila. Nakonec však slevu také doporučila. Brzy se snad už rada konečně dohodne a slevu městským nájemcům schválí.

“Poskytovat slevy není povinností městské části, ale nepůsobí dobře, když jsou slevy selektivní, a přitom jsou dotčení v podobné tíživé finanční situaci ze stejného důvodu. Je k zamyšlení, jak jsou nastaveny smlouvy pro městské nájemce nebytových prostor. Chrání také jejich podnikání? Je správné nastavení smluv tak, že umožňuje poskytnout slevu jen někomu?” uzavírá Tichá.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu