Trojdomí v Šolínově ulici včera dnes a zítra

Trojdomí v Šolínově ulici včera dnes a zítra

V posledních dnech se trojdomí v Šolínově ulici vrátilo do povědomí, zejména díky článku starosty Koláře uveřejněného v pražském Deníku (https://goo.gl/Ti1YGW). Bohužel jej nelze hodnotit jako objektivní a Pirátům Prahy 6 jsou v něm vkládána slova do úst, které nikdy neřekli. Výrok “obvinili nás bez jediného důkazu z toho, že chystáme tunel a chceme ten objekt prodat developerům, kteří tam udělají byty”, není nic než románová fikce.

Piráti Prahy 6 nikdy netvrdili, že by tam měl developer stavět byty. Zda nám tento výrok pan starosta podsouvá záměrně nebo z neznalosti netušíme, ale není to nic víc než výmysl. Naopak, Piráti jako jednu ze zamýšlených částí trojdomí navrhovali a dále navrhují mj. tzv. malometrážní byty pro aktivní soběstačné seniory.

Důvody, proč jsme se postavili proti záměru radnice, jsou následující:

  1. Radnice hodlala koncesí pronajmout trojdomí na 30 let způsobem, ve kterém jsme vyhodnotili hrozbu skryté privatizace.
  2. Výběrové řízení dle nás obsahovalo chyby, které mohly v budoucnu poškodit zájmy městské části. Na tyto jsme poukázali v podání na ÚOHS.
  3. Plánovaným využitím mělo být soukromé “lůžkové zařízení”. Nemyslíme si, že budova v samém centru městské části je vhodným objektem pro tyto účely.

Fakt, že jsme se postavili proti záměru tak, jak měl být realizován, neznamená že se stavíme proti využití budov jako domova pro seniory. Naopak prosazujeme, aby v Šolínově vzniklo moderní městské centrum sociálních služeb třetího tisíciletí. Ovšem, nemyslíme si, že lůžkové zařízení tak jak bylo plánováno, je to, co tuto vizi naplňuje.

Senioři jsou většinou v domovech pro seniory opuštěni. Osamocenosti bývají vystaveny i matky samoživitelky. Přitom trojdomí bylo vystavěno už v roce 1928 jako domov pro opuštěné matky s dětmi. Navrhujeme proto využít kapacitu objektů pro obě tyto skupiny, a to tak, aby se lépe naplnily jejich sociální potřeby.

Pojďme nedegradovat lidské životy na lůžka a pojďme budovat sociální interakce, které budou inspirovat. Své okolí i celou republiku. Podporujeme využití přirozené konstituce trojdomí. Kulturní a vzdělávací prostor a zázemí sociálních služeb, domov pro opuštěné ženy a domov pro aktivní seniory - chceme mít z trojdomí v Šolínově ulici místo, které vytváří přidanou hodnotu a prostor pro interakci mezi generacemi, ne dům plný anonymních lůžek, ale živých lidí i vztahů.

Trojdomí Šolínova má pozoruhodnou historii. Věříme, že pro vytvoření čehokoliv výjimečného je třeba přihlížet ke geniu loci místa, obzvláště v případě, kdy se nabízí příležitost vytvořit takto unikátní synergii, která může vznikat napříč generacemi.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu