TZ: Interpelace - Marjánka, Šatovka, Dračky, Šolínova a další kauzy

TZ: Interpelace - Marjánka, Šatovka, Dračky, Šolínova a další kauzy

Piráti z Prahy 6 se zúčastnili zasedání místního zastupitelstva s několika interpelacemi a jedním návrhem na změnu jednacího řádu. Na žádnou z interpelací nedostali uspokojivou odpověď a změna jednacího řádu také nebyla schválena. Závažným kauzám na „šestce“ se budou věnovat i nadále, dokud nedostanou vysvětlení a nedosáhnu nápravy všech pochybení Rady MČ i jejího starosty Koláře.

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se Piráti na Praze 6 zúčastnili zasedání místního zastupitelstva. Stalo se dobrým zvykem, že jako občané a pozorovatelé Piráti pravidelně předkládají interpelace k různým záležitostem, souvisejícím s činností starosty a celé Rady MČ. Do komunálních voleb na podzim zde míří Piráti na s velmi silným a kompaktním týmem, sledují celou agendu městské části, vyjadřují se k ní, a navrhují alternativní řešení.

Po špatných zkušenostech z únorového zastupitelstva, kdy na naše interpelace odpovídali radní i starosta vyhýbavě a neuspokojivě, jsme se rozhodli podat návrh na změnu jednacího řádu. Naše členka Bára Hrůzová předložila prostřednictvím videa detailně zpracovaný návrh na změnu jednacího řádu, který by umožňoval občanovi-tazateli zareagovat na (ne)odpověď radních, což současný jednací řád neumožňuje. Kladně zareagovali někteří zastupitelé napříč politickým spektrem. Návrh nebyl schválen, ale bude snad projednán na příštím zasedání. Komunikace s občany nepatří k základním prioritám současné Rady.

Několik vstupů v hlavní části měl náš člen Ivan Hrůza mladší, který poukazoval na již dříve námi otvírané problémy ohledně Polikliniky Pod Marjánkou, jejího chátrání a tradičního radničního „mlžení“ v této záležitosti. Byl ujištěn, že věci se hýbou a byl také představen rozsáhlý, avšak pro všechny přítomné naprosto nečitelný, plán rekonstrukce. Ocenil zveřejnění podkladů jako přílohy projednávaného bodu a vyzval starostu Koláře k úplnému zveřejnění všech materiálů prostřednictvím webu poliklinikamarjanka.com, který je pro občany dostupnější a přehlednější. Zároveň poukázal na fakt, že stavební výkresy formátu cca A1, jejichž papírovou verzi nabízel starosta k nahlédnutí, by měl v digitální podobě zveřejnit také.

Dalším pirátským vystupujícím v bodu interpelace byl náš mladý člen a studující právník Jan Lejčko, který upozornil na absurdnost posledního video-výstupu pana starosty Koláře, kdy na videu, točeném při osobním řízení vozidla, v tunelu oznamuje, že na sebe podává trestní oznámení. Jsme toho názoru, že ohrožování silničního provozu při natáčení videa je produktem jakéhosi podivného předvolebního marketingu. Pan Lejčko se snažil poukázat na možnost provázanosti navrhovaného “nového” člena do výboru pro komunikaci a média, kterým se stal (byl schválen - zvolen), nám známý pan Jakub Horák, současný najatý marketér strany TOP09 do komunálních voleb v celé Praze. V usnesení Rady bylo uvedeno, že informaci o najmutí nového člena výboru pro komunikaci a média bere na vědomí ústní důvodovou zprávu, kterou pan Lejčko požadoval zveřejnit. Pan starosta Kolář (člen TOP 09) vysvětlil, že ústní jednání bylo “sjednáno” - učiněno ústně a tak splnilo veškeré (minimální) náležitosti, které pro tuto pozici, funkci, jsou stanoveny. Poukázání na veřejně známou provázanost pana Horáka a strany TOP09, a to zejména v souvislosti s tím, že by zde mohl pan Horák poskytovat svoje “služby” za veřejné peníze občanů Prahy 6, a tak zde vylepšit mediální obraz TOP 09 a jejího starosty Koláře, nebyly brány na zřetel. S podivem zůstává, že pro pana Horáka jako člena komise byli i koaliční partneři současného starosty. Trochu bizarní, najmout za veřejné peníze marketéra konkurenční (byť koaliční) strany. Navrhujeme tedy současné koalici ANO, TOP09 a STAN, aby společně utvořili do voleb kandidátní listinu pod hlavičkou TOP09, když už si všichni společně schválili jejich společného draze placeného marketéra.

Člen Pirátů Miloš Vlach měl dva dotazy k problematice chátrající a zanedbané usedlosti ve správě Prahy 6 - Šatovky. Nejdříve vyjádřil rozčarování nad faktem, že radnice tři roky nebyla schopna zajisti detailní mykologický průzkum ačkoliv všude prohlašuje, že je budova prolezlá „dřevomorkou“, která Šatovku pomalu rozežírá. Navíc se tento fakt snaží kamuflovat. Nato jsme se dozvěděli, že radní Mejstřík je vlastně mykologický specialista samouk a svým inovativním testem, bodnutí šroubovákem, je schopen zjistit komplexní rozsah poškození dřevokaznou houbou v celé budově. Odborný rozbor, proto není podle rady městské části potřeba. Poté vyjádřil podivení nad hojně prezentovanou oficiální tiskovou zprávou radnice Prahy 6, která obvinila za zimní vpád squatterů blíže neurčenou politickou entitu jako začátek její předvolební kampaně. Zde však musí legrace stranou, autorství těchto závažných až kriminálních obvinění nejprve pan starosta přiřkl tiskovému mluvčímu, nicméně později vyjádřil domněnku, že Piráti se v této kauze angažují až příliš na to, aby s vniknutím squatterů nebyli spojeni přímo. Napjatě proto očekáváme písemnou odpověď.

Další Pirátka z Prahy 6 Jana Kabelová pak interpelovala dvě asi nejzávažnější provinění současné radnice. Prodej areálu Dračky, což je největší transakce tohoto volebního období, vzbuzuje pochybnosti již od samotného počátku. Přesto si ho současní radní pomaloučku-polehoučku prosazují. Nepřehlednost a řetězení vlastníků a firem nevypovídá o respektu k moderním trendům správy věcí veřejných – tedy transparentnosti. Piráti požadují okamžité zastavení a opětovné posouzení možností v tomto areálu. Další interpelace pak směřovala, bohužel již „tradičně“, k podivnému konání současné radnice k tzv. Trojdomí v Šolínově ulici. Pronájem tohoto bývalého domova pro seniory soukromému subjektu na 30 let s vyhrazením pouze 30 lůžek pro obyvatele Prahy 6, považujeme od samotného počátku za chybný. Kauze se dlouhodobě věnujeme, podívejte se na stránky praha6.pirati.cz, kde najdete jak kompletní informace, tak i petici, kterou někteří naši členové iniciovali k zastavení soutěže na tento pronájem.

Závěrečnou pirátskou interpelací, předloženou Ondřejem Chrástem, bylo poukázání na opět podivné výběrové řízení na pronájem ohromné plochy Vítězného náměstí na tzv. Letní oddychovou plochu s pláží, skákacím hradem a tak podobně. Absurdnost pláže a skákacího hradu pro děti uprostřed smogově velmi postiženého náměstí necháme na posouzení občanů samotných. Poukazovali jsme hlavně na velmi netransparentní a podezřelé výběrové řízení, trvající pouze 4 dny, které má pronajmout 3400m2 na celé prázdniny, světe div se – zadarmo. Radnice ještě nájemci, kterému půjčí veškerou výbavu, zaplatí korunu měsíčně!

Piráti na Praze 6 Sledujte náš web praha6.pirati.cz a Facebook: https://www.facebook.com/PiratiP6

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu