Navrhujeme prodej sochy Koněva do Ruska

Navrhujeme prodej sochy Koněva do Ruska

Zastupitelský klub Pirátů na Praze 6 předloží na květnovém zastupitelstvu Prahy 6 návrh na odprodej sochy maršála Koněva. Chce tak zabránit dalším diplomatickým hádkám s Ruskou federací.

Praha 6, 28. dubna 2020 Zastupitelský klub Pirátů na Praze 6 navrhuje definitivní vyřešení a uzavření nekonečné kauzy pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Na zastupitelstvo 14. 5. 2020 podává návrh usnesení směřující k odprodeji sochy Ruské federaci. Podmínkou bude, že Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) vyjedná s Ruskem prodej pomníku a peníze budou následně darovány obětem komunismu. Cena by měla vycházet ze znaleckého posudku a protistrana by měla platit veškeré náklady na jeho případný převoz. Kauza maršála Koněva vrcholila minulý rok v září, kdy si zastupitelstvo včetně většiny hlasů Pirátů demokraticky odhlasovalo odstranění sochy maršála Koněva z Náměstí Interbrigády. Piráti Prahy 6 navrhovali v této situaci referendum, což neprošlo. K odstranění došlo až počátkem dubna během nouzového stavu a starosta se u toho dopustil mnoha výroků, které opět radikalizovaly společenské nálady. Již v září 2019 Piráti upozorňovali, že neuvážené výroky, jako byl např. výrok o odvezení sochy do sběru, kterých se starosta v rámci celé kauzy dopouštěl, jen nesmyslně rozdmýchávají nacionalistické vášně a nejsou důstojné naší městské části.

Předseda zastupitelského klubu Pirátů na Praze 6 Ondřej Chrást k tomu říká: “Rozeštvávání lidí a urážky, které zaznívají jak od starosty Koláře, tak v opačném směru z Ruské federace musejí přestat. Snažíme se tímto nabídnout smysluplné řešení v zájmu všech občanů, namísto pokračujících urážek ze všech stran. V usnesení, které navrhujeme, apelujeme na MZV, aby se aktivními kroky angažovalo v této kauze a zprostředkovalo prodej dle znaleckého posudku. Oceňujeme, že ministr Tomáš Petříček je ochoten do jednání vstoupit, jak uvedl v dnešních HN. Peníze pak chceme darovat obětem komunistického režimu, kteří si to bezesporu zaslouží. Vyzývám také ministerstvo zahraničních věcí, aby zaujalo jednoznačné stanovisko na obranu Zastupitelů Prahy 6, kteří hlasovali demokraticky pro odstranění sochy a kteří se cítí pobouřeni výroky, zaznívajícími z Ruské federace. Vyzývám také starostu Koláře, aby přestal se svými neuváženými kroky a urážkami těch, kdo s ním nesouhlasí.”

Předseda místního sdružení Pirátů na Praze 6 Miloš Vlach k tomu dodává: “Starosta Kolář se v posledních týdnech chová diplomaticky asi jako slon v porcelánu. Nesmyslnou eskalací spor o Koněva dohnal až do situace, která je vše jen ne důstojná a více či méně ohrožuje většinu Zastupitelstva městské části. Celá tato epizoda je dalším střípkem mozaiky, pro kterou nám dává smysl jej ve funkci nahradit někým kompetentnějším.

Zastupitelka za Piráty Barbora Hrůzová, k tomu dodává: “Ondřej Kolář by se měl chovat jako starosta všech občanů Prahy 6 a nikoliv jen svých voličů a sympatizantů. Jestliže část obyvatel a ruská strana považují sochu maršála Koněva za pietní objekt, je krajně nevhodné odstraňovat ji s posměšky a znevažujícími komentáři. Je třeba teď slušně a s respektem jednat, aby se napětí dále nestupňovalo a situace se zklidnila.”

Celý návrh zastupitelského klubu Piráti Praha 6 na odprodej sochy, jak je předložen na zastupitelsvo Prahy 6 dne 14. 5. 202.

Kontakt pro média: Mgr. Ondřej Chrást, předseda zastupitelského klubu Pirátů v Praze 6, tel: +420 606 914 916; mail: ondrej.chrast@pirati.cz

Georgia Hejduková, mluvčí Pirátů Prahy 6, tel: +420 775 864 103; mail: georgia.hejduk@pirati.cz

Michal Polák, PR Manager KS Praha, tel: +420 608 517 127; mail: michal.polak@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu