Socha Koněva vyřešena, pojďme řešit zanedbanou Prahu 6

Socha Koněva vyřešena, pojďme řešit zanedbanou Prahu 6

Poslední zasedání Zastupitelstva Prahy 6, ve čtvrtek 12. 9. 2019, se odehrávalo v nezvykle dusné atmosféře. Přísná bezpečnostních opatření vzhledem k ohlášeným protestům extremistů proti odstranění sochy maršála Koněva před hlavním vchodem do radnice ovlivnila valnou část jednání a také jednotlivé interpelace a výstupy občanů k projednávanému bodu.

Téma se vleklo až do pozdních odpoledních hodin, kdy bylo konečně možné přejít k dalším bodům programu.

Stanovisko Klubu Pirátů i celého místního sdružení bylo jednoznačné: pirátským řešením lokálních problémů je místní referendum, jak také Piráti navrhovali. Návrh bohužel neprošel. “Referendum pro nás bylo legitimním, o ústavu a zákon opřeným řešením, kdy si sami občané Prahy 6 mohli rozhodnout, v jakém prostředí chtějí žít a jaký životní prostor chtějí obývat. To, že se koaliční strany k referendu nepřipojily, nás velmi mrzí, hlasování Zastupitelstva však zpochybňovat nehodláme, naopak se chceme podílet na nalezení důstojného místa i na vypsání mezinárodní soutěže o budoucí podobě náměstí a pomníku,” řekl po skončení hlasování předseda Zastupitelského klubu Pirátů Ondřej Chrást.

Piráti v rámci Zastupitelského klubu hlasovali jednotně pro referendum, navíc se jim podařilo pro referendum získat celou opozici a také zastupitele Strany zelených. Dohromady 17 hlasů referendum podpořilo, koaliční strany se ale v průběhu jednání Zastupitelstva proti referendu vymezovaly.

Za velký úspěch však Piráti považují prosazení veřejného hlasování, přestože koalice navrhovala hlasování tajné: “Pan starosta celou dobu tvrdil, že je dnes potřeba přijmout odvážné rozhodnutí o dalším osudu památníku. Odvážné rozhodnutí přijaté tajně bych však nazvala spíše rozhodnutím NEodvážným, to je prostě protimluv,” zopakovala během jednání zastupitelka Eva Tichá.

Poté, když návrh referenda neprošel, zvolil Zastupitelský klub Pirátů volné hlasování, každý dle svého svědomí, o koaličním návrhu na vypsání mezinárodní soutěže na budoucí podobu náměstí a přemístění sochy na důstojné místo.

“V souladu s politikou Pirátské strany jsme požadovali místní referendum, které by všem zastupitelům dalo dostatečný mandát ke hlasování. Také arogantní jednání pana starosty, kterým situaci okolo pomníku tak silně vyhrotil, nám velmi ztížilo rozhodování v tom, jak hlasovat pro koaliční návrh. Teď je třeba dohlédnout na to, aby byla socha skutečně přesunuta na důstojné místo, snažit se zklidnit vystupňovanou hysterii a věnovat se skutečným problémům naší městské části,” vysvětluje zastupitelka za Piráty Barbora Hrůzová.

Celkově koaliční návrh na vypsání mezinárodní soutěže podpořilo 33 zastupitelů, 10 se zdrželo a jedna zastupitelka byla proti. Přehled, jak hlasovaly jednotlivé strany, ukazuje obrázek výše.

Hlasováním jsme chtěli pomohli ukončit nekonečné trapné tahanice a spory o pomník, abychom mohli pokročit k aktuálním tématům, která se bezprostředně týkají životní úrovně občanů Prahy 6, jako jsou dopravní situace, chátrající Poliklinika Pod Marjánkou, neustále trvající výprodeje pozemků pod cenou apod. Velkou pozornost je třeba věnovat také klimatickým změnám a jejich předcházení v podmínkách Prahy 6. “Máme spíše dojem, že jsme svědky příslovečného “Vrtěti Koněvem”, kdy se za sochu schovává mnoho dlouhodobě neřešených problémů Prahy 6,” dodal v rámci svého vystoupení zastupitel Jiří Hoskovec. “Protože koaliční kluby odmítly návrh referenda, který považujeme za správný, bylo hlasování o koaličním návrhu otázkou názorů jednotlivých zastupitelů. Kdyby se do veřejného dialogu nezapojilo samo Rusko ústy svého ministra a dalších pohůnků, je pravděpodobné, že by celá věc dopadla jinak,” dodal zastupitel a také předseda místního pirátského sdružení Miloš Vlach.

“Očekáváme, že Rada MČ nalezne důstojné místo na převezení pomníku maršála Koněva tak, aby přispěla k chápání našich dějin bez zbytečného zveličování či naopak hanobení, a že v tomto bodu přihlédne i k našemu stanovisku. Budeme žádat, aby náš hlas zazněl jak při výběru důstojného místa pro současnou sochu, tak při návrhu a vypsání mezinárodní soutěže na pomník,” dodává zastupitelka Jana Kabelová.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu