Tunel pod Ořechovkou - jak dále?

Tunel pod Ořechovkou - jak dále?

Článek je naším vyjádřením pro časopis Vaše 6

Na základě odborných analýz Piráti Prahy 6 podporovali úsilí obyvatel Ořechovky v jejich snaze o zábranu odsunutí tzv. varianty V3 bez smysluplných důvodů a navzdory odborným posudkům. Obyvatelé zorganizovali petici a spustili internetové stránky, kde velmi podrobně a odborně rozebrali všechny vysoce rizikové aspekty připravované trasy v tunelu. Jejich oprávněné úsilí vyústilo k navržení nové, tzv. jižní, varianty. Tato byla připravovaná SŽDC narychlo, věříme, že na základě odborných posudků a s přihlédnutím k co největší bezpečnosti jak obyvatel nad „tunelem“, tak budoucích cestujících. Tato varianta se ve veřejném prostoru objevila asi jeden den před plánovaným projednáním 6. června v NTK, čili opravdu nebyla možnost se s touto variantou seznámit blíže. Do budoucna by bylo dobré více automaticky informovat o připravované variantě občany a nečekat jen, že obyvatelé se začnou opět oprávněně ptát sami formou peticí apod. Je faktem, že se nyní oprávněně mohou cítit poškozeni obyvatelé, kterých se nová varianta týká nejvíce. Věříme však, že se situace uklidní a že odbornost zde zvítězí nad emocemi a tunel se bude moci bez zbytečných rizik realizovat.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu