Praha 6 v boji proti změnám klimatu

Praha 6 v boji proti změnám klimatu

Článek je naším vyjádřením pro časopis Vaše 6

Schválením vyhlášek klimatického ohrožení a dopravní nouze začal boj za záchranu, po které Piráti roky volají. Co dřív? Omezit nejzávažnější znečišťovatele ovzduší automobilovou a leteckou dopravu limitováním vjezdu aut do města s podporou veřejné hromadné dopravy a cyklistiky, sdílením aut, propojením pěších zón, vybudováním P+R u železničních zastávek mimo Prahu a nerozšiřováním letecké dopravy. Monitorovat stav ovzduší a reagovat opatřeními. Proti suchu a za čistší ovzduší omezit seče, vzniklé přirozené luční porosty zadrží vodu a zabrání vysoušení půdy. Ale seče se dál a horko vysává život z půdy a zeleně, z hmyzu i ptactva. Zlepšit péči a zálivku pro stromy, jen do 20% nově vysazených stromů ve městě totiž překoná třicítku. Vertikální zeleň, vynalezena americkým profesorem Whitem, si po 80 letech znovu získala uznání. Ovzduší čistí a ochlazuje. Zalévání dešťovkou z podzemních a retenčních nádrží zavést i u sportovních areálů. Rozšířit pítka i s nádrží pro ptáky. Zavést přísnější pravidla péče o porosty pro developery a majitele.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu