Názor na budoucnost Strahova

Názor na budoucnost Strahova

Článek je naším vyjádřením pro časopis Vaše 6

Strahov je místo s celopražským významem Co se Strahovem? Pokud se budeme bavit o pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy, tak se jedná o velký strahovský stadión a menší sportovní plochu na sever od něj. Strahov je místo s celopražským významem a tak by to mělo zůstat i nadále. Území obklopené zelení je určeno ke sportovním a rekreačním účelům a tato funkce je přínosem i do budoucna. Zároveň je nutná důkladná rekonstrukce tohoto areálu. Oživit sportovní možnosti v novém a variabilním kabátě při současném zachování genia loci může mezinárodní architektonická soutěž. Modernizace a zvětšení krytého bazénu na Strahově by mohlo rozseknout spor o nákladné ne/zastřešení Petynky. Charakter veřejného účelu lokality navazující na Petřínské sady a zahradu Kinských se přímo nabízí i v souvislosti s plánovanou tramvajovou tratí prodloužením z Dlabačova, která významně přispěje k dobré dopravní obslužnosti strahovského stadionu. V případných úvahách o zastavění prostoru dávám jednoznačně hlas vysokoškolskému kampusu.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu