Vrtěti Poliklinikou

Vrtěti Poliklinikou

Po desetiletích nekompetentních řešení našich radničních politiků – tedy chátrání, špatných smluv a necitlivých rekonstrukcí - se může zdát, že se věci začaly hýbat k lepšímu.

Paní radní Smutná v současné době prezentuje nový směr a plánovanou rekonstrukci jako hotovou věc, zapomínajíc ovšem úmyslně na bouřlivou minulost, kdy po extrémně nevýhodné smlouvě s Comitia Medical starosta Kolář prosadil stejně nevýhodné odstupné v hodnotě téměř 40 mil. (připomínám, že to byly naše peníze, tedy peníze daňových poplatníků Prahy 6). Minulost má však mnoho a mnoho konsekvencí do současnosti a na ty se ve všeobecném nadšení, které manipulativně prezentuje radní Smutná, zapomíná.

To, co této radniční koalici nešlo uplynulých šest let, má najednou jít za 14 dní - to je doslova přesný počet dní, které jsme dostali jako zastupitelé k posouzení a SCHVÁLENÍ nové a definitivní varianty, tedy přístavby tzv. klepet a rekonstrukce výškové budovy. V principu se nám nový návrh líbí, máme k němu však několik zásadních připomínek, které nebyly zcela, resp. vůbec reflektovány. A rozhodně nehodláme ustupovat místy až nevybíravému nátlaku okamžitě „odmávat“ to, co nám koalice předloží. Máme totiž paměť a historickou zkušenost.

Rychlých a jedině správných řešení jsme už tu viděli celou řadu, počínaje zmíněným nájmem neprůhledné firmě a konče iniciativou okamžitě, nelogicky a nekoncepčně z polikliniky udělat LDN, což výrazně prosazovala paní radní Smutná se starostou Kolářem v minulém volebním období. Teď je najednou vše jinak a pokud možno to máme schválit co nejrychleji, opět.

Také si pamatujeme, jak z počátku roku 2016 naše radnice, prostřednictvím správcovské firmy SNEO a za přítomnosti statika, přebírala polikliniku s konstatováním, že nebyly zjištěny závažné stavebně-technické závady. To bylo následováno posudkem jiného statika, tentokrát v roce 2018, který prohlásil, že budova nám padá na doslova na hlavu a že za to může mimo jiné i nekompetentní správa z minulých let. U konstatování, že budova je na spadnutí, se již zůstalo a v současné době je připravena zmiňovaná rekonstrukce a přístavba klepet.

I to je však zahaleno, podobně jako v minulosti, nejasnostmi ohledně zájmů a cílů vládnoucí koalice – co bude ve stávající budově Polikliniky? Co se stane, až se lékaři přesunou do nově vystavěné budovy klepet? Nedojde náhodou k prodeji výškové budovy neznámému kupci, který dlouhodobě projevuje zájem a lobuje naše radniční představitele? Co by ten pak v současné budově provozoval? Samé otázky, na které nemáme odpovědi. Slibuji, že se budu ptát, důrazně ptát. Záměry musí být průhledné a před začátkem rekonstrukce musí být jasno, co a jak bude ve výškové budově fungovat. Bez toho se nelze do žádné rekonstrukce pustit. Tento postup jsme navrhovali na posledním zastupitelstvu, ale byli jsme odmítnuti, radnice si prosadila rychlý a nejistý postup.

Nevzdáváme to, budeme se i nadále důrazně všech odpovědných ptát a zasadíme se o to, aby Poliklinika zůstala i nadále, se vší současnou funkčností, součástí Břevnovského života. Je to místo, které k němu neodmyslitelně patří. Nepřipustíme, jako se již stalo v minulosti, nejisté experimenty.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu