Výběrové řízení do výborů a komisí Prahy 6 za Piráty

Výběrové řízení do výborů a komisí Prahy 6 za Piráty

Na základě volebního výsledku Praha 6 (17,3% a 9 zastupitelů) a povolebního vyjednávání budou Piráti obsazovat ve výborech, komisích a pracovních skupinách Prahy 6 celkem 46 míst (číslo se může ještě měnit).

V souladu s povolební strategií vyhlašujeme výběrové řízení na jejich obsazení. Výběrové řízení je otevřeno nejen členům Pirátské strany, ale i jejím sympatizantům.

Přihlášky zájemců jsou přijímány zde na tomto vláknu výběrového řízení na Fóru Pirátské strany a to nejpozději do pátku 2. listopadu 2018 včetně.

☑: Krátká přihláška zde na fóru bude vždy obsahovat jméno komise/komisí (seznam níže) o kterou má dotyčný zájem.

☑: Uchazeč pak zašle na mail předsedy Zastupitelského klubu Pirátů Prahy 6 Ondřeje Chrásta – mail: ondrej.chrast@pirati.cz svůj stručný životopis a motivační text (max. 300 znaků) ke své motivaci tuto funkci ve výboru, komisi či pracovní skupině vykonávat. (není nutné tedy životopis ani motivační dopis dávat zde, ale není to explicitně vyloučeno)

☑: V případě kladného přijetí přihlášky bude pozván ke krátkému rozhovoru dne 6.11 (úterý) v 18:00 hod. (místo a přesný čas bude ještě upřesněn).

☑: Dle povolební strategie je již jmenován tzv. “Nominační tým”, který je v tomto případě celý Zastupitelský klub, který nominanty s konečnou platností vybere.

☑: Zvolení zastupitelé za Piráty pak sami budou také členy jednotlivých výborů a komisí (dle svého usnesení by v každé komisi a výboru měl být jeden zvolený zastupitel). I ti zde uvedou, o které komise mají zájem.

☑: Každý může uvést i více komisí, výborů a pracovních skupin, ve kterých by chtěl pracovat.

_______________________________

🔠: Dle níže uveřejněných „Pravidel pro obsazování výborů, komisí a pracovních skupin za Piráty Prahy 6“ je nutná krátká registrace jako „registrovaný příznivec Pirátské strany” - návod pro to, jak se stát příznivcem je zde: https://wiki.pirati.cz/ao/navody/priznivec).Touto registrací také získáváte možnost psát právě sem do fóra.

Seznam výborů a komisí, jsou uvedeny níže. Informace o jejich náplni a činnosti lze najít také na www.praha6.cz.

**👁️‍🗨️ Seznam výborů a komisí: **

 • Kontrolní výbor ZMČ
 • Finanční výbor ZMČ
 • Výbor pro OTEVŘENOST PARTICIPACI A MÉDIA
 • Mandátový výbor ZMČ
 • Výbor pro výchovu a vzdělávání

-——————————————–

 • Komise bytové politiky
 • Zdravá Šestka
 • Komise pro elektronizaci a digitalizaci
 • Komise majetkové politiky
 • Komise životního prostředí
 • Dislokační komise
 • Komise územního rozvoje
 • Komise kulturní
 • Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
 • Komise pro sociálně bytové otázky
 • Komise pro sociální a zdravotní problematiku
 • Komise pro sport a volný čas
 • Komise bezpečnostní
 • Komise dopravní

-——————————————–

 • Pracovní skupina pro Polikliniku pod Marjánkou
 • Pracovní skupina pro Šatovku
 • Pracovní skupina pro objekt Šolínova
 • Pracovní skupina pro místopis
 • Pracovní skupina pro metropolitní plán

_______________________________

🏴‍☠️ Pravidla pro obsazování výborů, komisí a pracovních skupin za Piráty Prahy 6:

(1) Zájemce doloží své předpoklady a vysvětlí svou motivaci pro práci v daném výboru / komisi / pracovní skupině. Učiní tak podobným způsobem, jako kdyby se ucházel o pracovní pozici (motivační dopis a stručný životopis).

(2) Zájemce musí být členem nebo registrovaným příznivcem Pirátské strany (nebo se jím stát). Návod pro to, jak se stát příznivcem je zde: https://wiki.pirati.cz/ao/navody/priznivec

(3) Je-li zájemce nominován (= stane se nominantem), je vázán volebním programem Pirátů pro Prahu 6 a obecnými hodnotami, které Pirátská strana zastává.

(4) Zájemce má takové časové možnosti, aby se mohl jednání výboru / komise / pracovní skupiny pravidelně zúčastňovat.

(5) Nominant má povinnost rozeslat zastupitelskému klubu a místnímu sdružení bezodkladně program nejbližšího zasedání doplněný o vlastní komentář.

(6) Nominant je povinen průběžně ukládat na určené místo veškeré materiály, které v souvislosti s členstvím ve výboru / komisi / pracovní skupině obdrží.

(7) Je-li ve stejném výboru / komisi / pracovní skupině více pirátských nominantů, je potřeba, aby spolupracovali. To se týká jak dělby práce, tak koordinace pozic k projednávaným záležitostem.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu