Co jsme probrali na únorovém zasedání zastupitelstva?

Co jsme probrali na únorovém zasedání zastupitelstva?

Třetí zasedání Zastupitelstvo MČ Praha 6: Pirátky a Piráti místního sdružení Prahy 6 otevřeli diskuzi na tato důležitá témata, která požadujeme skutečně řešit a ne jen odsouvat:

  • stav a strategie, co s poliklinikou Pod Marjánkou,
  • prodej areálu Na Dračkách - viz. předchozí příspěvek,
  • vybavenost sídliště Nová Ruzyně - kdo postaví zdejší školu,
  • či plán činnosti Kontrolního výboru?

Program

Zastupitelstvo konečně pochopilo, že upozaďování diskuze, jako na minulém zastupitelstvu, není příliš demokratické a část koaličních zastupitelů (ne všichni) hlasovala pro diskuzi o zásadních bodech, které se týkají života občanů Prahy 6:

  • 24 zastupitelů chce diskutovat o Poliklinice pod Marjánkou
  • 23 zastupitelů o Severozápadním okruhu
  • 23 zastupitelů o lokalitě Dlouhá míle
  • 29 zastupitelů o lokalitě v Nové Ruzyni
  • Pouze 19 zastupitelů chtělo debatovat o trojdomí v Šolínově ulici, což je překvapivé, vzhledem k zájmu, který o to projevoval především pan starosta v poslední době.

Macharovo náměstí

Jako opoziční strana jsme v interpelaci požádali vedení radnice, aby zastupitelstvu předložila vizi Macharova náměstí, na které se shodla. Dle vyjádření místostarosty Stárka (ODS) vyslyšela přání občanů Ořechovky vyjádřená v petici, kterou podepsalo více než 500 lidí a již Piráti také podporují.

Mateřské školky

Rovněž podporujeme navyšování počtu mateřských škol na Praze 6 a chceme napomoci řešit nedostatek míst pro děti. Voláme však po koncepci, kterou dosud vedení radnice nepředložilo. Strategie rozvoje s jasnými body prostě nikde. Na zastupitelstvu jsme projednávali návrh svěření nemovitostí v Bubenči, které patří Magistrátu HMP a Ministerstva obrany, kde radnice plánuje novou mateřskou školu. Vedení radnice jednalo mimo Komisi majetkové politiky.

Zastupitelé nedostali v podkladových materiálech demografickou studii, podle které vedení radnice začalo jednat v prosinci a ve zrychleném řízení předložilo návrh svěření majetku. Obáváme se, že svěřený majetek bez koncepce může dopadnout podobně jako Šatovka a Šolínova, které MČ Praha 6 nechala chátrat.

Poskytování materiálů

Pokud se máte připravit na svou práci, je třeba k ní mít podklady. V případě práce zastupitelů je v jednacím řádu jasně deklarováno, že se dokumenty zastupitelům zasílají nejpozději 9 dnů před zasedáním. Jak je tedy možné, že jeden den před zasedáním jsou některé ještě v podvečerních hodinách zasílány e-mailem?

Co to tedy znamená, když koalice nedokáže dodržet daný termín rozesílání dokumentů zastupitelům? Podle Zákona o hlavním městě Praze musíme o věcech rozhodovat informovaně! Zastupitelé koalice však zamítli náš návrh na diskuzi o tom, abychom své materiály dané zákonem dostávali včas. Chceme se pouze normálně bavit o tom, jak předcházet podobným relapsům.

Závěr

Diskutovali jsme věcně, trpělivě, odvážně a týmově. Drželi kurz na prahu změny. Konec dobrý, vše dobré! Sledujte vždy jednání zastupitelstva on-line s námi. Data najdete v událostech a v našem kalendáři. Připravujte si svoje dotazy a interpelace pro členy rady MČ Praha 6 a podávejte je prostřednictvím našich zastupitelů. Zajímejte se spolu s námi o dění v naší čtvrti. Je nás všech. Je to náš poklad.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu