Komise životního prostředí neschválila navrhovanou koncepci péče o zeleň

Komise životního prostředí neschválila navrhovanou koncepci péče o zeleň

Komise životního prostředí na jednání 2. června 2020 neschválila nově navrhovanou koncepci péče o zeleň a veřejná prostranství na území Prahy 6.

Tato koncepce totiž neřeší zejména nadlimitní veřejnou zakázku, která je zadávána na celé území veřejné zeleně, tedy plochu 215 ha. Protože jde o tak velké území, může to oprávněně vyvolat dojem, že soutěž byla předem připravena pro jednoho vybraného zájemce. To se prý opakuje již čtvrté volební období.

Údržba zeleně je nyní prováděna na základě rámcové smlouvy mezi městskou částí P6 a konsorciem CDV – Pražské služby. Vítězné konsorcium vybrala rada v roce 2017, přitom v rámci výběrového řízení byla doručena jen jediná nabídka. Rámcová smlouva je uzavřena na dobu čtyř let, tedy do roku 2021.

Nyní nastal čas připravit nové výběrové řízení. Chceme, aby bylo transparentní i při zachování nadlimitního režimu podle zákona o zadávání zakázek. Navrhli jsme proto rozdělení zakázky do několika menších logických celků. To pak umožní přístup do soutěže většímu množství zájemců a vznikne tak konečně tolik žádoucí zdravé konkurenční prostředí. Chceme také stanovit povinnost uvádět použití subdodavatelů na některé činnosti. Každá oblast, spravovaná firmou na základě smluvního ujednání s městskou částí Praha 6, má být zveřejněna a viditelně označena. Tak budou moci i běžní občané nepřímo kontrolovat kvalitu prováděné údržby zeleně a úklidu.

Návrh rozdělit zakázky do několika oblastí a soutěžit je samostatně schválili také členové kontrolního výboru. Transparentní výběrové řízení je prvním krokem k hospodárnému vynaložení 400 miliónů korun na péči o zeleň a veřejná prostranství.

Praha 6 se svými 215 ha veřejné zeleně patří v tomto směru k nejzdravějším městským částem. Zeleň je nezbytnou podmínkou pro zdravý život každého z nás, proto se o ni musíme dobře starat. Aby zde zůstala i pro generace, které přijdou po nás.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu