Ivan Hrůza

Ivan Hrůza narozen 1987 v Praze. Členem Pirátů od r. 2014; od r. 2017 místopředseda MS Praha 6. V současnosti působí jako IT security specialista a nezávislý konzultant v oblasti zdravotnictví.

Vystudoval Střední zdravotnickou školu v Praze, obor Všeobecná sestra. Během pokračování studia na 3. LF UK a FBMI ČVUT v Praze se zajímal především o oblast veřejného zdravotnictví, zdravotně-sociální služby a biomedicínské technologie. Současně se studiem sbíral praktické zkušenosti na Oddělení akutní kardiologie v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny.

Po schválení nové legislativy, upravující výkon nelékařských zdravotnických povolání dochází k zavedení systému „vzdělávání nelékařských pracovníků“ a následně též „zdravotnických poplatků“. Po dlouhém a nepříjemném rozhodování nakonec klinickou praxi opouští. Důvodem jsou přetrvávající pochybnosti o etické a morální přijatelnosti jednání v situacích které jsou následkem těchto legislativních změn.

Poté se několik měsíců věnuje především Českému červenému kříži, kde působí již od roku 2001, zejména jako lektor kurzů první pomoci pro širokou veřejnost.

V následujících letech se pak pohybuje v oblasti IT. Postupně pracoval u několika internetových poskytovatelů a vývojářských společností, kde prošel různými obchodními i technickými profesemi. V současnosti zakotvil u jedné z největších tuzemských IT společností na pozici IT security specialista. Po celou dobu se však i nadále věnuje tématům souvisejícím se zdravotnictvím, zejména problematice středního a nižšího zdravotnického personálu a jeho zásadní roli v systému poskytování zdravotní péče.

Zajímá se mj. o filozofii, etiku a sociologii, především v kontextu s veřejným zdravotnictvím, sociálními a humanitárními službami. Kromě zdravotnictví a neziskového sektoru se zajímá také o rozličnou elektroniku včetně hudebních nástrojů a v mládí se zamiloval do hudby kterou z ní lze vyluzovat (především jungle a drum&bass).

Nesnáší aroganci, ranní vstávání, nesmyslné povinnosti a zbytečně ztracený čas.

Velice si váží konstruktivní kritiky a lidí, kteří se dokážou i v dnešní uspěchané době usmívat a mít na svět vlastní názor.

Navrhni úpravu