Jan Klofáč

manažer business transformace, student teritoriálních studií, ilustrátor

V současnosti pracuji jako Business Transformation Lead ve společnosti Accenture a zároveň studuji na FSV UK obor Teritoriální studia. Mám 17 let trvající zkušenost se standardizací a transformací procesů, prosazováním inovací a vedení projektů. Vedl jsem týmy o 40+ členech s multikulturním složením a měl jsem možnost nasbírat poznatky i s prací v zahraničí.

Jedním z mých zájmů je architektura a umění ve veřejném prostoru a tudíž i s tím související ochrana památek před jejich demolicí či vizuálním smogem. Jako rodiče mne trápí nejen současný stav a dostupnost předškolního vzdělávání, ale i podoba mnohých dětských hřišť.

Ve volném čase se rád věnuji kreslení a rozšiřování knihovny o nové knihy a časopisy.