Viktor Mahrik

předseda zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP

Vystudoval gymnázium v Praze 6 v Arabské ulici, kde získal mimo jiné klasické vzdělání. V průběhu studia na VŠ se zabýval matematikou, pedagogikou, informačními technologiemi. Dále studoval Řízení podniku a podnikové finance na VŠFS. Během studia se zabýval vzděláváním seniorů v oblasti IT a působil jako lektor rekvalifikačních kurzů. Než se stal uvolněným zastupitelem, pracoval jako specialista internetových výzkumů ve společnosti Gemius a měl na starosti výzkum měření návštěvnosti českého internetu.

Jako zastupitel se v letech 2017–2018 zabýval problematikou dopravy, správy majetku hlavního města a byl také členem finančního výboru ZHMP. V roce 2018 obhájil ve volbách do pražského zastupitelstva svůj mandát a byl zvolen jedním z místopředsedů klubů. Z druhého místa kandidátní listiny byl rovněž zvolen do zastupitelstva městské části Praha 6. Na mandát v zastupitelstvu Prahy 6 však v souladu s pravidly Pirátské strany rezignoval. V roce 2019 byl zvolen předsedou zastupitelského klubu Pirátů.

V rámci svého působení v Pirátské straně by Viktor rád přispěl k tomu, aby se lidé spojili a začali spolupracovat na pozitivní změně politiky a společnosti. Česko by mělo být zemí, ve které budou mít lidé rovné postavení bez ohledu na pohlaví, věk, rasu a přesvědčení. Mezi Viktorovy zájmy patří internet, kultura a sebevzdělávání.